Aktuálně

Stanovení ochratoxinu A

9.1.2017

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v tiskové zprávě z 21. prosince 2016  oznámila, že laboratorní rozbor rozinek značky ENSA v balení 500 g, označených datem minimální trvanlivosti do 31. 7. 2017 (výrobce: Encinger SK, spol. s.r.o.), potvrdil nadlimitní přítomnost látky ochratoxin A. Zjištěné množství 32,84 μg/kg více než trojnásobně překročilo zákonem maximální povolené množství

Vlastnosti ochratoxinu A

Ochratoxin A [CAS 303-47-9] je nejrozšířenější mykotoxin ze skupiny ochratoxinů, tj. izokumarinových derivátů spojených s fenylalaninem produkovaných plísněmi rodů Aspergillus a Penicillium. V našich klimatických podmínkách se jedná o poměrně hojně rozšířený toxin; za jeho hlavní zdroje v potravinách jsou pokládány obiloviny, výrobky z obilovin a vlivem kontaminovaných krmiv také vepřové maso, vnitřnosti a masné výrobky z krve. Obsažen může být rovněž ve víně, které bylo vyrobené z hroznů napadených plísněmi, zejména ve víně z jižních zemí.

Byly potvrzeny imunotoxické, teratogenní a karcinogenní účinky ochratoxinu A. K významným toxickým účinkům patří nefrotoxicita, kdy cílovým orgánem jsou ledviny a vylučovací systém, ochratoxin A je spojován s nádory ledvin a nádorovým onemocněním varlat. Velmi citlivý je vůči tomuto mykotoxinu také vyvíjející se centrální nervový systém. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal v roce 2006 vědecké stanovisko týkající se ochratoxinu A v potravinách a došel k závěru, že tolerovatelný týdenní příjem je 120 ng/kg tělesné hmotnosti.

Stanovení ochratoxinu A

Maximální limity pro obsah ochratoxinu A ve vybraných potravinách definuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 a pohybují se v rozmezí od 0,5 μg/kg (pro “Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti”) po 80 μg/kg (pro “Výtažek z lékořice pro použití v potravinářských výrobcích, zejména v nápojích a cukrovinkách”).

Akreditovaná metoda používaná ke stanovení ochratoxinu A v potravinách a krmivech v laboratořích ALS vychází z norem ČSN EN 14133. ČSN EN 14132 a ČSN EN 15829. Mykotoxin je extrahován ze vzorku směsným rozpouštědlem acetonitril-voda a získaný extrakt je přečištěn pomocí imunoafinitních kolonek plněných specifickými protilátkami proti ochratoxinu A – ostatní složky extraktu protečou kolonkami bez zachycení. Po uvolnění pomocí methanolu je extrahovaný ochratoxin A kvantifikován metodou kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (excitační vlnová délka je 333 nm, vlnová délka emitovaného záření je 460 nm). Kvantifikační limit metody je 0,15 µg/kg a případný pozitivní nález je vždy konfirmován přeměřením vzorku v systému s jinou selektivitou separace.

V případě zájmu o stanovení ochratoxinu A či dalších mykotoxinů (aflatoxin B1, B2, G1, G2, deoxynivalenol, zearalenon, patulin) prosím kontaktujte náš klientský servis na e-mailu alscz.supportfood@alsglobal.com, tel. č. +420 226 226 998 nebo využijte náš poptávkový formulář.