Aktuálně

Stanovení pesticidů ze skupiny pyrethroidů ve vodách

18.2.2020

Použití pyrethroidních pesticidů
Pyrethroidy jsou látky, které v současnosti patří celosvětově mezi nejčastěji používané insekticidy a to především díky zákazu používání některých jiných organochlorových a organofosfátových insekticidů. Pyrethroidy tak představují aktivní složky mnoha insekticidních přípravků, které jsou běžně používány v zemědělství, domácnostech nebo ve zdravotnických zařízeních. Jedná se o syntetické deriváty přírodních pyrethrinů a tvoří velkou skupinu organických insekticidů.
Ve srovnání s přírodními pyrethriny jsou pyrethroidy účinné proti širokému spektru hmyzu a drobných škůdců, fotostabilní, rezistentní vůči degradaci a vykazují dobrou insekticidní aktivitu.

Výskyt v životním prostředí
Pyrethroidy se vyskytují v abiotických i biotických složkách životního prostředí v množství od několika nanogramů až po několik stovek mikrogramů, zejména v sedimentech. Stejně jako ostatní pesticidy, i pyrethroidy se mohou snadno dostat do všech typů vod a dále tak i do potravního řetězce. Provedené toxikologické testy poukazují na to, že pyrethroidy patří do skupiny látek narušujících hormonální systém (endokrinní disruptory) a mohou tak poškozovat imunitní systém. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je analýza a průběžný monitoring pyrethroidů zejména ve vodách v poslední době velmi žádaný.

Stanovení pyrethroidů v ALS
V laboratořích ALS jsme vyvinuli novou metodu pro stanovení pyrethroidů. Tato metoda je výhodnou alternativou k doposud využívanému stanovení pomocí kapalinové chromatografie. Nová metoda využívá plynové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí, dosahuje stejně nízkých limitů jako původní metoda. Hlavní výhodou nové metody je vyšší kapacita laboratoře (20 – 30 vzorků za den) a rychlejší zpracování vzorků- po domluvě lze provést i expresní stanovení s dodací lhůtou 2 pracovní dny. Předností nové metody je také vysoká selektivita pro stanovované parametry, cypermethrin a tefluthrin.

Technická specifikace metody
Metoda je zavedená pod objednávkovým kódem W-PESGMS05. Níže jsou uvedeny technické charakteristiky metody.

Analyt LOR (µg/L) Matrice
Cypermethrin 0.01 voda
Tefluthrin 0.01 voda

 

 

 

Legislativně se pyrethroidy řadí k  pesticidům, platí pro ně tedy stejné legislativní limity stanovené vyhláškou č. 83/2014 Sb. (novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.), kdy limitní hodnota pro jednotlivé pesticidy činí 0,1 µg/l. Námi zavedená metoda disponuje 10x nižším limitem a spolehlivě tedy prokazuje splnění požadovaných legislativních limitů.

Máte-li požadavek na stanovení pyrethroidů ve vodách či konzultaci v oblasti  stanovení pesticidů ve vodách či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.