Aktuálně

Stanovení škrobu v masných výrobcích

23.10.2016

Nově jsme pro Vás v laboratořích ALS implementovali akreditova-né stanovení obsahu škrobu v masných výrobcích.

Stanovení obsahu škrobu v cereáliích, pekárenských výrobcích, obilovinách a krmivech polarimetrickou metodou patří již mezi tradiční součásti naší komplexní nabídky. Tu jsme nyní rozšířili o určení obsahu škrobu v masných výrobcích, a to jodometricky – stanovením D-glukosy po kyselé hydrolýze škrobu obsaženého v testovaném vzorku. Touto metodou lze stanovit obsah od 0,1 g škrobu ve 100 g vzorku s 20% nejistotou stanovení. Metoda je vhodná především pro tepelně opracované šunky vyšších tříd, při jejichž výrobě je použití škrobu zakázáno vyhláškou č. 69/2016 Sb., obecně však pro všechny masné výrobky, které kromě škrobu neobsahují další aditiva produkující po hydrolýze redukující cukry.

V případě zájmu o stanovení škrobu prosím kontaktujte náš klientský servis na e-mailu alscz.supportfood@alsglobal.com nebo tel. č. +420 226 226 998, případně využijte náš nový poptávkový formulář.