Aktuálně

Stanovení těžkých kovů

23.10.2020

Těžké kovy se řadí do skupiny kontaminantů, které se do potravin primárně dostávají z životního prostředí při pěstování plodin, případně pak kontaminací při výrobě potravin. Některé kovy jsou zdraví nezbytné a prospěšné (např. měď, zinek), ve větším množství však poškozují zdraví. Obecně řečeno, dlouhodobé vystavení těžkým kovům může mít  karcinogenní účinky či poškozovat nervovou a oběhovou soustavu.

V naší akreditované laboratoři využíváme pro stanovení těžkých kovů moderní instrumentacICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry), hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem – ultrastopová analytická technika pro stanovení obsahů stopových množství prvků v analyzovaném vzorku. Tato metoda umožňuje analyzovat téměř všechny prvky periodické tabulky od lithia po uran v jednotkách od ng/l.

Vzhledem k potenciálnímu zdravotnímu riziku těžkých kovů se jejich koncentrace sleduje a je legislativně regulována.

  • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.
  • Vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách.

Standard naší služby v oblasti analýz kovů:

  • Stanovení širokého spektra detekovatelných kovů:
    • těžkých kovů Pb, Hg, Cd a anorganické S
    • minerálních prvků, jako jsou např. Ca, P, Mg, Na, Fe, Cu, Se, K
  • Moderní technologie zajišťující vysokou přesnost a citlivost metody
  • Vyhodnocení na protokolu

V případě dotazů kontaktujte náš klientský servis na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com

Leták Stanovení těžkých kovů ke stažení