Aktuálně

Stanovení uranu v pitné vodě

28.3.2017

Laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o., přední poskytovatel rozborů vod, zemin, odpadů, sedimentů, kalů a dalších složek životního prostředí v České Republice, ve svém portfoliu nabízí i všechny běžné radiologické analýzy pitných vod.

Základní sestava pro rozbor pitné vody zahrnuje celkovou alfa a beta aktivitu a stanovení radonu. Pokud některý z těchto parametrů překročí legislativní limit, jsme schopni jako jediná komerční laboratoř v České republice provést všechny potřebné radiologické rozbory k identifikaci radionuklidů zodpovědných za toto překročení, včetně výpočtu tzv. indikativní dávky (ID), tedy zdali je dodávaná voda nebezpečná z radiologického hlediska.

Tyto radiologické analýzy zahrnují (řazeno podle nejpravděpodobnějšího výskytu) nejenom stanovení celkového množství uranu U, ale i radioaktivity jednotlivých izotopů uranu (U-238, U-234), radia (Ra-226, Ra-228), olova Pb-210, polonia Po-210, tritia H-3, uhlíku C-14, stroncia Sr-90, a řady dalších přirozených i umělých radionuklidů.

Laboratoře ALS nabízí kompletní služby pro rozbory vod. Zatímco většina českých laboratoří v případě stanovení uranu měří pouze jeho hmotnostní koncentraci v µg/L, která je důležitá z hlediska jeho toxicity, ALS stanovuje i další parametry. Z radiohygienického hlediska je zásadní i stanovení izotopů U-238 a U-234 metodou ICP/SFMS, protože prakticky ve všech pitných vodách je aktivita U-234 1,3x až 15x vyšší než aktivita U-238, což běžné chemické stanovení uranu není schopno postihnout.

Naše pracoviště je díky své erudici a kapacitám úspěšné i na evropském trhu, v současné době provádíme mimo jiné, týdně desítky radiologických rozborů pitných vod pro Portugalsko, Polsko, Skandinávii.

V případě pochybností o kvalitě vody Vám náš tým ve spolupráci se specialisty z laboratoří doporučí nejvhodnější postup.

Máte-li požadavek na stanovení uranu v pitné vodě, konzultaci v oblasti kvality vod či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.