Aktuálně

Stanovení výživových profilů

7.2.2022

V rámci Strategie „From Farm to Fork“ udělila Evropská komise mandát Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen EFSA), aby vypracoval vědeckou oporu pro stanovení výživových profilů - tzv. nutriční profilování.

V současné době probíhá diskuse o vyznačení nutričních údajů na přední straně obalu potravin.  K vědeckému hodnocení provedením EFSA, byla uspořádána vědecká konzultace, aby byly shromážděné informace doplněny o další pohledy z vědeckých pracovišť, zainteresovaných institucí a všech zúčastněných stran.

V rámci stanoviska došli vědci k závěru, že při tvorbě nutričních profilů musí být řešeny zejména tyto oblasti:

  • snížení energetického příjmu (vzhledem k vysoké prevalenci nadváhy a obezity evropských obyvatel);
  • příjem nasycených tuků, sodíku a cukrů překračuje odborníky doporučovaný příjem, který má nepříznivé účinek na zdraví obyvatel Evropy;
  • nepříznivý vliv na zdraví má i nedostatečný příjem vlákniny a draslíku;
  • u některých skupin obyvatel je nedostatečný příjem železa, vápníku, vitaminu D, kyseliny listové a jódu, což je nyní řešeno na národní úrovni v rámci legislativy každého státu a individuálním poradenstvím.

Veřejná konzultace EFSA probíhala do 9. ledna 2022, v tuto chvíli EFSA zpracovává zaslané příspěvky a dokončí své stanovisko.

Pro více informací k jednotlivým analýzám kontaktujte náš zákaznický servis na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.