Aktuálně

Střípky z ALS

17.7.2017

Na začátku června 2017 byla na VŠCHT úspěšně obhájena diplomová práce s názvem Evaluation of environmental pollution by pharmaceutical compounds – monitoring in/out-flow of wastewater treatment plant. Práce, zabývající se tématem, jež přitahuje stále více pozornosti vodohospodářů i veřejnosti byla vypracována pod odborným vedením společnosti ALS Czech Republic.

Další novinkou je, že v pražské laboratoři společnosti ALS byla zavedena a úspěšně aplikována technika heart-cut GC/FID/MS umožňující separaci velmi komplexních směsí sloučenin pomocí plynové chromatografie na dvou kolonách s odlišnou polaritou stacionární fáze. Pro finální detekci analytů je využívána kombinace plamenově-ionizačního a hmotnostně - spektrometrického detektoru.

V organické části pražské laboratoře ALS byly instalovány dva nové plynové chromatografy s hmotnostně- spektrometrickým detektorem. Počet přístrojů s touto konfigurací v ALS Czech Republic tak již přesahuje 20 systémů. Nové stroje budou využity zejména pro analýzy semivolatilních látek v environmentálních vzorcích.