Aktuálně

Světový den vody – přispěli jsme v zaměstnanecké sbírce na pomoc v Etiopii

2.4.2019

Letos se již pošesté naše společnost připojila k celosvětově prospěšné aktivitě v rámci Světového dne vody. Tato aktivita probíhá pod záštitou humanitární organizace Člověk v tísni, která má za cíl akcentovat důležitost udržitelného využívání vodních zdrojů a apelovat na hospodárné využívání vody.

Loni, díky i naší podpoře, vybudoval Člověk v tísni vodovodní systém ve vesnici Bargo, oblast Aleta Wonda v jižní Etiopii. Zhruba 4000 lidí z této oblasti získalo přístup k nezávadné pitné vodě.

V zaměstnanecké sbírce jsme s přispěním společnosti letos vybrali téměř 35 tisíc korun, které bude organizace Člověk v tísni směřovat do krizové africké oblasti Jižního Omu v Etiopii. V této oblasti díky přetrvávajícím suchům dramaticky klesá dostupnost vody.