Aktuálně

Testování kosmetických výrobků

15.11.2021

Kosmetický přípravek vyráběný a dodávaný na trh musí být bezpečný pro lidské zdraví. Pravidla, jež musí splňovat veškeré kosmetické přípravky, jsou uvedeny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kosmetických přípravcích v platném znění. Mezi kosmetické přípravky patří pouze výrobky, které splňují definici uvedenou v článku 2. Podle této definice je „kosmetickým přípravkem“ jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla. Každý kosmetický výrobek musí být opatřen zprávou o bezpečnosti, kterou vydávají státní autority a specializované společnosti.

V laboratořích ALS provádíme testování kosmetických výrobků s využitím rychlých, přesných metod a moderní instrumentace. Pro vydání zprávy o bezpečnosti můžeme nabídnout pokrytí požadavku na mikrobiologickou kvalitu, vyloučení zakázaných látek, potvrzení složení nebo chemických vlastností a konzervačních vlastností kosmetických produktů.

Oblasti testování:

- Mikrobiologické analýzy

  • Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií kultivací
  • Průkaz Pseudomonas aeruginosa kultivací
  • Průkaz Staphylococcus aureus kultivací
  • Průkaz Candida albicans kultivací
  • Průkaz Escherichia coli kultivací
  • Stanovení počtu kvasinek a plísní
  • Stanovení účinnosti konzervace v kosmetických přípravcích

- Těžké kovy a minerální látky - potvrzení obsahu minerálních látek a naopak ověření      nepřítomnosti kontaminujících těžkých kovů - zjišťujeme prostřednictvím ICP-MS, hmotnostní spektrometrií 

- Přítomnost vitamínů - nejčastěji vitamíny A, E nebo C

- Další chemické analýzy včetně zjištění konzervantů (parabeny)

Leták Testování kosmetických výrobků ke stažení.