Aktuálně

Účast ALS na konferenci TVIP 2018

1.3.2018

Vážení zákazníci,

ALS Czech Republic se bude účastnit dalšího ročníku Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí, který se bude konat v termínu 6. – 8. března 2018 v Hustopečích u Brna.

Naše kolegyně Taťána Halešová vystoupí s přednáškou na téma Pesticidy, léčiva a možnosti jejich eliminace z ŽP.

Příspěvek pojednává o výskytu a sledování pesticidů a léčiv v životním prostředí, které mohou mít při dlouhodobé expozici negativní dopady na životní prostředí, zdraví člověka či jiné necílové organismy. V příspěvku jsou také uvedeny výsledky monitoringů pesticidních látek a léčiv v různých typech vzorků, které prokazují poměrně významnou migraci těchto látek v životním prostředí.

Budeme se těšit na setkání s Vámi v Hustopečích.