Aktuálně

Úprava maximálních limitů pro dioxiny a PCB

23.11.2022

Evropská komise v říjnu upravila nařízení o maximálních limitech dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v některých potravinách.

Nové nařízení (EU) 2022/2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2023.

Nařízení stanoví maximální limity pro některé produkty, na které se nevztahovaly předchozí právní předpisy Unie, a u nichž byly nedávno v databázi úřadu zpřístupněny údaje o výskytu.

Jedná se o tyto základní změny:

  • Doplněny jsou limity pro maso a masné výrobky z koz, koní, králíků, divokých prasat, pernaté zvěře a zvěřiny a játra koz, koní a pernaté zvěře.
  • Rozšířen byl stávající maximální limit pro slepičí vejce na všechna vejce drůbeže s výjimkou husích vajec.
  • U korýšů se maximální limity budou vztahovat nejen na svalovinu z končetin krabů a krabům příbuzných korýšů, ale také na svalovinu z břicha těchto korýšů, zejména kraba říčního.
  • Nařízení také snižuje limity pro mléko a mléčné výrobky.

Nařízení se vztahuje na všechny potraviny vyrobené v EU nebo dovezené do EU. Potraviny uvedené na seznamu v příloze tohoto nařízení, které byly uvedeny na trh v souladu s právními předpisy před 1. lednem 2023, smějí zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.


Světová zdravotnická organizace (WHO) v současnosti přehodnocuje stávající WHO2005-TEF (faktory toxické rovnocennosti) s cílem harmonizovat TEF na mezinárodní úrovni. Přehodnocení navazuje na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijaté v roce 2018, které stanovilo tolerovatelný týdenní příjem na 2 pg TEQ (toxický ekvivalent)/kg tělesné hmotnosti na týden pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem. Výsledky přehodnocení se očekávají v průběhu příštího roku.

V naší specializované laboratoři provádíme ročně až 30 000 analýz v široké škále matric. Se zkušenými odborníky, mnohdy i s 30letou praxí, Vám pomůžeme zajistit splnění nejnovějších legislativních požadavků a zároveň jsme připraveni poskytnout konzultace.

Pro více informací k jednotlivým analýzám kontaktujte náš zákaznický servis
na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.