Aktuálně

V ALS nově nabízíme stanovení halooctových kyselin v pitných vodách

26.2.2018

Halooctové kyseliny a související legislativa

Halooctové kyseliny (HAA z anglického haloacetic acids) mohou vznikat jako vedlejší produkty dezinfekce vody v rámci eliminace výskytu mikroorganismů. Při použití přípravků na bázi chloru či dalších oxidačních činidel s obsahem jiného halogenu může při reakci s organickými látkami vyskytujícími se ve vodě docházet ke vzniku řady vedlejších produktů dezinfekce. Mezi ně patří halooctové kyseliny, kdy je jeden nebo více vodíků na druhém uhlíku nahrazeno příslušnými halogeny. 

Souhrn

Analýzy

Akreditovaná metoda

Vzorkovnice

Odběr vzorků

Působnost

Stanovení halooctových kyselin ve vodách

Ano

Poskytujeme zdarma

Poskytujeme, cena dle dohody

V rámci celé ČR 

Aktuálně probíhá na evropské úrovni diskuse o změně legislativy EU týkající se povinného zahrnutí HAA mezi stanovované parametry v národních legislativách. Již od října roku 2017 je na Slovensku v platnosti vyhláška č. 247/2017, která zavádí ukazatel halooctové kyseliny. Regulována je suma 5 vybraných kyselin (monochlor, dichlor, trichlor, monobrom, dibromoctová) a pro tuto sumu je stanovena limitní hodnota 60 µg/l. V tuto chvíli platí pro jejich povinné stanovování přechodné období, a to do konce roku 2018. Od 1. 1. 2019 tak bude stanovení HAA na Slovensku povinné, Slovensko tak bude připraveno na plánované zavedení halooctových kyselin do lokálních legislativ.

Legislativa pro pitnou vodu v České republice, tedy vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (ani její chystaná novela), zatím nepočítá se zavedením ukazatele HAA, což se ale může v návaznosti na evropské předpisy změnit.

Výskyt halooctových kyselin v životním prostředí

HAA se mohou také nacházet v odpadu pocházejícím z průmyslu, výroby léčiv, barviv apod. Jsou velmi dobře rozpustné ve vodě a jejich koncentrace se v pitných vodách nejčastěji pohybuje v rozmezí jednotek až desítek mikrogramů na litr (µg/l). HAA mohou představovat zdravotní riziko pro rostliny, zvířata a také pro lidské zdraví (potenciální karcinogenita, negativní vliv na reprodukci a zvýšení rizika vývojových vad).

V mnoha vyspělých zemích jsou tyto látky ve vodách monitorovány a regulovány. Americká agentura pro ochranu životního prostředí (USEPA) a Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovily pro některé HAA maximální limitní hodnoty pro pitnou vodu.

Popis metody stanovení halooctových kyselin v ALS

ALS laboratoře Czech Republic zavádějí metodu pro stanovení 9 halooctových kyselin ve vodách. V mnoha laboratořích je běžně využívána metoda plynové chromatografie (GC) vycházející z metody USEPA 552.3, která nicméně vyžaduje derivatizaci vzorku, čili další krok před vlastním stanovením HAA. V laboratořích ALS Czech Republic jsme proto vyvinuli jednodušší a rychlejší metodu přímého nástřiku. Tato rychlá a spolehlivá analytická metoda využívá moderní instrumentaci vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí (UHPLC-MS/MS). Metoda je plně validována a akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA).

Přehled v ALS Czech Republic stanovovaných HAA je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1: Přehled vybraných halooctových kyselin

 Č.

Halooctová kyselina

Zkratka

CAS

Limit metody (µg/l)

1

Monochloroctová kyselina

MCAA

79-11-8

1

2

Dichloroctová kyselina

DCAA

79-43-6

0,5

3

Trichloroctová kyselina

TCAA

76-03-9

0,5

4

Monobromoctová kyselina

MBAA

79-08-3

1

5

Dibromoctová kyselina

DBAA

63-64-1

0,5

6

Tribromoctová kyselina

TBAA

75-96-7

5

7

Bromchloroctocá kyselina

BCAA

5589-96-8

2

8

Dibromchloroctová kyselina

DBCAA

5278-95-5

0,5

9

Dichlorbromoctová kyselina

DCBAA

71133-17-7

0,5

ALS Czech Republic provozuje moderní analytické laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních rozborů. Prováděné analýzy pokrývají převážně oblast životního prostředí, potravin, farmacie a olejů. Naše analytické služby poskytujeme na celém území České republiky.

Máte-li požadavek na stanovení halooctových kyselin v pitných vodách či jiné laboratorní analýzy, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.