Aktuálně

V ALS zavádíme novou vzorkovnici na rtuť ve vodách

17.6.2019

Kromě validace a akreditace nových metod či rozšiřování našich služeb klademe rovněž důraz i na zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity odběru vzorků. Správně provedený odběr vzorků má zásadní vliv na kvalitu výsledku rozboru, stejně tak jako použití vhodné vzorkovnice, jež současně usnadňuje bezpečnou a jednoduchou manipulaci se vzorkem.

Vzorky mohou být náchylné na změny některých typů sledovaných analytů v důsledku fyzikálních, chemických a biologických reakcí. Tyto změny mohou probíhat v době od odběru až do okamžiku vlastního stanovení. Mezi vzorky s nejvyšším rizikem vzniku procesů, které mají negativní vliv na kvalitu stanovení, patří veškeré vody.

Nejnovější vzorkovnice pro stanovení rtuti

Laboratoř ALS právě zavedla novou vzorkovnici pro stanovení celkového obsahu rtuti ve vodách. Jedná se o skleněnou vzorkovnici o objemu 60 ml. Vzorkovnice obsahuje malé množství kyseliny chlorovodíkové, díky které dojde k převedení rtuti na stabilní formu (chlorokomplexy). Tímto je zajištěno, že od odběru vzorku po jeho zpracování v laboratoři nedojde ke ztrátě rtuti její sorpcí na stěny vzorkovnice či pevné částice ve vzorku, k přechodu rtuti do plynného stavu (může nastat v redukčním prostředí) či k metylaci rtuti. Koncentrace rtuti je tak zachována na úrovni odpovídající stavu v okamžiku odběru.

Použití vzorkovnice

Vzorkovnice je vhodná pro všechny typy vod zejména tam, kde je třeba zachytit nízké koncentrace rtuti. Laboratoř ALS experimentálně ověřila, že vzorkovnice vyhovuje předpokládanému použití a zvyšuje kvalitu následně reportovaných výsledků.

Vzorkovnice se před použitím nevyplachuje. I když vzorkovnice obsahuje pouze malé množství ředěné kyseliny chlorovodíkové, doporučujeme při vzorkování dodržovat zásady bezpečného použití – chránit zrak ochrannými brýlemi a použít vhodné rukavice.

V případě dotazů ohledně vhodných vzorkovnic nebo zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.