Aktuálně

V laboratořích ALS pro vás sledujeme pesticidy ve vodách

23.1.2019

Vážení zákazníci,

Právě proběhla aktualizace seznamu pesticidních látek s platností na rok 2019 !

Laboratoře ALS již tradičně jako každý rok poskytují všem producentům a distributorům pitné vody, státním orgánům i dalším zájemcům aktualizovaný seznam pesticidních látek sledovaných v pitných vodách. I pro nadcházející rok 2019 máme připraveno několik variant dle zdroje pitné vody zohledňující nejnovější informace o spotřebě účinných látek pesticidů, výskytu pozitivních nálezů na území České republiky a posouzení toxikologické relevantnosti metabolitů pesticidních látek.

Využití připraveného seznamu poskytuje několik výhod, z nichž těmi hlavními jsou:

•          Soulad se seznamem doporučovaným Českým hydrometeorologickým ústavem, státní institucí sledující kvalitu podzemních vod

•          Zahrnuje výsledky výzkumných projektů, kterých se laboratoře ALS v posledních letech intenzivně věnují (projekty zabývající se transportem pesticidních látek a jejich metabolitů v životním prostředí)

•          Seznam obsahuje relevantní i nerelevantní metabolity, přičemž pravidelně sledujeme aktuální stav posouzení relevantnosti Státním zdravotním ústavem a příslušné legislativní limity jednotlivých látek

•          Možno využít námi provedené analýzy rizik v rámci sestavování posouzení rizik vodárenských systémů (požadavek vyhlášky č. 70/2018 Sb. novelizující vyhlášku 252/2004 Sb.)

•          Výběr specifických pesticidů jak pro podzemní tak pro povrchové zdroje pitných vod

•          Sestavy pro pitné vody upravené z podzemních vod a z povrchových vod vždy ve dvou variantách odlišených rozsahem látek tak, aby bylo možno vybrat vhodnou sestavu pesticidů pro daný požadavek

•          Seznamy jsou konzultovány s Krajskými hygienickými stanicemi

•          V rámci reportování provedených rozborů je spočítána suma pesticidů a relevantních metabolitů, veškeré výsledky jsou porovnány s platným zněním vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve smyslu pozdějších novelizací

Samozřejmostí je možnost konzultací ohledně rozsahu stanovovaných pesticidních látek a využití dalších doprovodných služeb laboratoří ALS – akreditované odběry, doprava vzorků, poskytování ověřených vhodných vzorkovnic, on-line přístup k výsledkům či odesílání výsledků do databáze PiVO.

Využijte našich služeb také v ostatních oblastech testování a rozborů vod, zemin, odpadů, zemin a ovzduší, kompletní portfolio našich služeb naleznete na www.alsglobal.cz.

Máte-li požadavek na stanovení pesticidů, konzultaci v oblasti kvality vod či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.