Aktuálně

Vyhláška č. 397/2021 Sb.

22.11.2021

Od 1. ledna 2022 bude platit vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány.

Tato vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a nahradí stávající vyhlášku č. 157/2003 Sb.

Cílem vyhlášky je zejména rozšíření seznamu v části týkající se zpracované zeleniny o „pasterovanou zeleninu“. Dále se například doplňuje definice ovocných a zeleninových protlaků (pyré), do kterých bude možné přidávat vodu nebo ovocné, resp. zeleninové šťávy pouze v technologicky nezbytných případech a množství. Nalezneme zde nově také způsob poskytování informací o těchto výrobcích, požadavky na jakost, objemové odchylky balené nebo způsoby uchování a manipulace a další stanovení.

Leták Nutriční a chemické analýzy ke stažení.