Aktuálně

Výsledky monitoringu kvality pitné vody za rok 2015

6.10.2016

Z pravidelného monitoringu jakosti pitné vody z veřejných vodovodů v České republice v letech 2004 - 2014 dosud vyplývalo, že v rámci celoplošného sledování výsledků dochází obecně k mírnému zlepšování jakosti pitné vody. V roce 2015 se však tento trend zastavil, když bylo pozorováno četnější nedodržování nejvyšší mezní hodnoty (NMH) u sledovaných parametrů než v předešlých letech. Hlavní příčinou překračování NMH je sledování většího spektra pesticidních látek a jejich metabolitů a častější nalézání vyšších koncentrací těchto látek.

Z šetření bylo zjištěno, že četnost nedodržení limitních hodnot roste s klesajícím počtem zásobovaných obyvatel, čili že problematičtější bývají spíše menší vodovody.

Přestože je kvalita pitné vody obecně na dobré úrovni, došlo v souvislosti s jakostí a užíváním pitné vody v roce 2015 v sedmi krajích ke dvěma suspektním epidemiím (Zlínský a Liberecký kraj) a šesti potvrzeným epidemiím z pitné vody (Praha a kraje Jihomoravský, Jihočeský, Moravskoslezský, Zlínský a Vysočina). Ukazuje to na nutnost stálé kontroly kvality pitné vody pro zajištění její zdravotní nezávadnosti.

Více zde:  http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/monit/voda_2015.pdf

Naše akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí odběry vzorků pitné vody, jak z vodovodních řádů, tak ze studní, rozbory vody a následnou konzultaci výsledných parametrů.

Ve spolupráci s Krajskými hygienickými stanicemi pomáháme definovat dle novely vyhlášky 252/2004 seznam relevantních pesticidních látek, které se mohou vyskytovat v dané oblasti a jsou tak potenciálními kontaminanty vody. Naše laboratoře již validovaly a akreditovaly jeden z nejširších rozsahů pesticidů v ČR a nadále vyvíjíme metody pro stanovení pesticidů a jejich metabolitů.

 Pro více informací o poskytovaných analytických službách z oblasti životního prostředí nás neváhejte kontaktovat na tel 226 226 228 nebo e-mailem na  customer.support@alsglobal.com.