Aktuálně

Využijte služby naší certifikované senzorické laboratoře

24.3.2020

ALS Czech Republic, s. r. o. nabízí zajištění senzorické analýzy potravin v prostorách specificky vybudovaných k tomuto účelu dle normy ČSN EN ISO 8589 za takových podmínek, kdy je zajištěno objektivní, přesné a reprodukovatelné měření. Panel školených hodnotitelů ALS je tvořen 12 členy a veden odborným pracovníkem s letitými zkušenostmi z daného oboru. Všichni členové hodnotícího panelu mají platný certifikát ze zkoušek dle normy ČSN EN ISO 8586 a jsou v rámci činnosti panelu dále každé 3 měsíce proškolováni.

Nabídka akreditovaných senzorických analýz potravin: 

Charakterizace potravinových produktů - smyslové hodnocení

Panelová zkouška – popisná - posouzení organoleptických vlastností výrobku

Panelová zkouška – porovnání se standardem - lze porovnávat i několik vzorků zároveň

Konzumentské a akceptační zkoušky - cílem těchto zkoušek je zjistit názor běžných spotřebitelů na určitý výrobek.

Školení posuzovatelů v senzorické analýze - dle ČSN EN ISO 8586 a souvisejících norem, toto půldenní školení je zakončeno certifikátem uznávaným ČIA 


V případě Vašeho zájmu o senzorickou analýzu nás neváhejte kontaktovat  na tel. 226 226 998 nebo e-mailem na czsupport.food@alsglobal.com