Aktuálně

Z výroční zprávy České inspekce životního prostředí za rok 2016: ČIŽP uložila nejvíce pokut za odpady

25.4.2017

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla v roce 2016 téměř 16 000 kontrol, tedy o o 200 kontrol více  než v roce 2015 a udělila téměř 3 000 pokut v celkové výši přibližně 130 mil. korun.  Podle ředitele ČIŽP Erika Geusse však nebylo při větší míře kontrol zjištěno tolik porušení zákona jako v předchozím roce, což se může přičíst trendu rostoucí disciplíny u větších podniků. To dokresluje i skutečnost, že celková výše pokut klesla oproti roku 2015 o zhruba pět milionů.

Nejvíce kontrol provedli inspektoři v oblasti ochrany vod, nejvíce pokut pak udělili v oblasti odpadů za neoprávněné či nesprávné nakládání s odpady (cca třetina všech udělených pokut), což je setrvalý trend. Nejvyšší pokuta byla v loňském roce udělena za porušení zákona o odpadech, konkrétně za nepovolené nakládání s 15 tisíci tunami demoličních odpadů, které navíc vysoce překračovaly limity povolené pro obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu dle vyhlášky 294/2005. Druhá nejvyšší pokuta ve výši 3 milionů korun byla uložena za neoprávněné provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Toto zařízení bez potřebného souhlasu k provozu neoprávněně přebralo v roce 2013 bezmála 20 tisíc tun odpadů.

Více na: http://www.cizp.cz/Ceska-inspekce-zivotniho-prostredi-provedla-vloni-temer-15-900-kontrol-a-ulozila-pokuty-za-vice-nez-130-milionu-korun.html

Naše laboratoře ALS Czech Republic jsou k dispozici všem společnostem i jednotlivcům, jež v rámci své činnosti produkují, nakládají či likvidují odpady nebo potřebují z jakéhokoliv důvodu porovnat složení odpadů s legislativními limity. Provádíme rozbory všech typů odpadů nejen dle příslušných vyhlášek, ale i nad jejich rámec, včetně rozborů pro energetické využití odpadů. S pomocí výsledků našich rozborů jsou prokazovány vlastnosti a složení odpadů, potřebné pro jejich správné nakládání. Přičemž ekonomická náročnost provedení rozborů je neporovnatelně nižší než případné postihy ze strany kontrolních a inspekčních institucí.