Aktuálně

Za ukládání odpadů bez provedení zkoušek padají pokuty

27.3.2018

Pokutu 120 tisíc korun uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem společnosti ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. za to, že uložila v bývalé pískovně Nové Sedlo na Sokolovsku, kde provozuje zařízení na využívání odpadů na povrchu terénu přes 10 tisíc tun odpadu, u něhož neprovedla zkoušky obsahu škodlivin. Tímto přestupkem porušila zákon o odpadech.

V období od ledna 2016 do června 2017 bylo do zařízení postupně navezeno přes 6700 tun zemin a kamení, více než 800 tun betonu, více než 2000 tun cihel a 5 tun skla bez potřebných zkoušek na obsah škodlivin. Ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP Jaroslav Vacek uvedl, že navezené odpady pocházely jak z vlastní výrobní činnosti společnosti ISSO, tak i od jiných subjektů.

Zdroj: www.tretiruka.cz.

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí širokou škálu rozborů odpadů, které jsou vyžadovány platnou legislativou, ale i mnoho dalších analýz nad její rámec. 

Rozbory jsou realizovány dle požadavků zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášek 294/2005 Sb. a 94/2016 Sb., případně vyhlášky 341/2008 Sb. pro bioodpady. Analýzy odpadů Vám poslouží jako doklad k prokázání splnění požadavků příslušných vyhlášek a předpisů a umožňují rozhodnutí jak naložit s daným odpadem.

Pro navržení optimálního řešení Vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně se na nás obraťte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo na adrese customer.support@alsglobal.com.

Poradíme Vám, jak s odpady nakládat dle platné legislativy a ochotně Vám připravíme nabídku pro Vaši konkrétní potřebu. Díky rozmanitosti a specifickým vlastnostem odpadů je třeba znát Vaše konkrétní podmínky pro vyhodnocení správného postupu.