Aktuálně

Zástupci oddělení potravin se zúčastnili školení pro interní auditory systému bezpečnosti krmiv GMP+

19.11.2019

Zástupci ALS sekce potravin se zúčastnili školení pro interní auditory systému bezpečnosti krmiv GMP+, pořádaných TÜV SÜD Czech s.r.o.

Na školení se naši kolegové seznámili s aktuálními i plánovanými změnami ve standardu GMP+ a relevantními požadavky standardu GMP+, s aktuálními informacemi z oblasti úředních kontrol krmiv, s požadavky na validaci a verifikaci systému HACCP a s požadavky na monitorování kontaminujících látek v krmivech.

Součástí školení je zároveň seznámení se s praktickou aplikací metod pro stanovení křížové kontaminace krmiv pomocí mikrotracerů a zkušenostmi laboratoře provádějící analýzy v režimu GMP+ s analýzou rizikových látek.

Naše laboratoř je certifikovaná v rámci systému GMP+ a to pro stanovení Aflatoxinů B1, Dioxinů a těžkých kovů.