Aktuálně

Změna stanovení jódu

11.3.2019

Jód patří mezi vzácné prvky, vyskytující se v přírodě pouze ve sloučeninách, z nichž většina je rozpuštěna v mořské vodě. Je nezastupitelným prvkem při vývoji lidského organismu. Zajišťuje správnou funkci štítné žlázy k řízení veškerých metabolických procesů v těle,  vyskytuje se v hormonech vylučovaných štítnou žlázou (thyroxin a trijódtyronin), které ovlivňují především vývoj pohybové soustavy a mozku v raných fázích vývoje.

Pro účely výživového nebo zdravotního tvrzení na obale potravin a krmiv, provádíme v našich analytických laboratořích stanovení celkového jódu.

Protože stále častěji evidujeme požadavky našich zákazníků na stanovení jódu v typech vzorků, které je nutné před vlastním měřením speciálně připravit, museli jsme přistoupit k úpravě celého procesu stanovení jódu. Díky tomuto zlepšení lze stanovit celkový jód kromě olejových vzorků téměř ve všech typech potravin.

S ohledem na typ vzorku budeme vždy upřednostňovat přípravu vzorku rozpouštění do hydroxidu tetramethylamonného (TMAH), která zajistí stanovení celkového jódu, nikoliv pouze vyluhovatelného.

Metodika stanovení vychází z normy ČSN EN 15111 popisující stanovení jodu v potravinách a potravinových doplňcích metodou ICP-MS v alkalickém prostředí použitím hydroxidu tetramethylamonného. Obecně je metoda vhodná také pro krmiva nebo další biologické materiály, které nejsou plně rozpustné ve vodě. Samotná analýza je technicky náročná, vyžaduje převedení ICP-MS do alkalického prostředí. Z tohoto důvodu jsme schopni analýzu provádět rutinně, a to kumulovaně jednou za 14 dní.

Pokud Vás zajímá více informací ohledně stanovení jódu, vaše dotazy, připomínky a cenovou nabídku Vám rádi poskytneme na

Tel.: +420 226 226 998

czsupport.food@alsglobal.com