Aktuálně

Změna ve vyhlášce stanovující hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

28.5.2014

ve Sbírce zákonů vyšla pod. č. 83/2014 novelizace vyhlášky č. 252/2004 pro pitnou a teplou vodu.
Účinnost vyhlášky je od 29.5.2014.

Cílem novely vyhlášky je:
1.    soulad s novelou zákona č. 258/2000 Sb.
2.    odstranění nedostatků a zpřesnění některých ustanovení, které vyplynuly z praktických zkušeností používání vyhlášky
3.    zrušení povinnosti provozovatelů vodovodů k předložení žádosti o povolení užití vody, která nesplňuje určitou mezní hodnotu (§10, odst. 1 – nyní je v zákoně)
4.    souhrn předchozích změn v př. 1, 3 a 4 (př. 2 je v 293/2006).

Více naleznete v samotné vyhlášce zde:

VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 2014,
kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů