Aktuálně - Tribologie

ALS přednáší na konferenci Tribotechnika v provozu

6.11.2023

Ve dnech 7. a 8.11.2023 bude probíhat jubilejní 20. ročník odborné konference Tribotechnika v provozu a údržbě ve Sněžných Milovech.

Prezentovat naše oddělení ALS Oil & Lubricants zde bude Tomáš Turan s odbornou přednáškou na téma Jak pracovat s výsledky rozboru olejů a diagnostickými signály. Služby tribologické laboratoře pak představí Zuzana Bardová.

Přijďte navštívit naše kolegy i k výstavnímu stolečku, kde je vždy větší prostor k rozhovoru o službách naší laboratoře, která se specializuje na analýzy olejů a maziv.

Těšíme se na vás!
Tým ALS Oil & Lubricants