Aktuálně

ALS nabízí novou metodu rozboru organických kyselin pro bioplynové stanice

16.5.2017

Potřebujete provozovat fungující bioplynový reaktor? Požaduje stálý a optimální výkon bioplynového reaktoru? Víte, jak nastavit dynamickou rovnováhu fermentačního procesu, ale chybí Vám informace ke správné kontrole celého fermentačního mechanismu? Pokud ano, společnost ALS a její akreditované laboratoře nabízejí komplexní řešení – protože platí zlaté pravidlo „kdo neměří, neřídí…“

Aby bioplynová stanice fungovala správným způsobem, je nutné řídit její chod dle základních principů anaerobního fermentačního procesu. Tvorba cílového produktu – metanu - je ucelený proces na sebe navazujících reakcí, na kterých se podílí řada anaerobních mikroorganismů. Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává substrátem skupiny druhé, a proto reakční výpadek v dynamické rovnováze jedné skupiny může způsobovat poruchy v celém systému. Jednou ze základních informací pro nastavení a řízení optimálních podmínek celého fermentačního procesu je sledování obsahu těkavých organických kyselin. Jejich důsledná kontrola a sledování v systému fermentačního procesu v bioplynovém reaktoru je nesmírně důležitá ke správnému řízení bioplynové stanice a jejího provozu.

Ve společnosti ALS byla vyvinuta, optimalizována a Českým institutem pro akreditaci schválena metoda pro stanovení devíti těkavých organických kyselin  v digestátech a fermentátech z bioplynových stanic. Pro jejich stanovení je využit plynový chromatograf s plameno-ionizační detekcí s přímým nástřikem vzorku do chromatografického systému. Spolehlivý systém plynového chromatografu v duálním uspořádání přináší několik výhod:

  • Rychlá analýza vzorků s dodací lhůtou v řádu jednotek dnů od příjmu do laboratoře
  • Metoda se dobře vypořádává s variabilitou různých typů vzorků
  • Limity detekce metody jsou v řádu miligramů, což je pro kontrolu fermentačního procesu plně dostačující
  • Pro analýzu postačuje zhruba 200 ml vzorku odebraného do skleněné či plastové vzorkovnice

Kromě stanovení těkavých organických kyselin naše laboratoře nabízí taktéž další rozbory a stanovení pro řízení procesu tvorby bioplynu. Poskytované rozbory zahrnují chemické a fyzikální parametry a mikrobiologické testy, relevantní pro jednotlivé typy vzorků (vstupní suroviny, bioplyn, digestát, fugát, chladící medium, oleje, a další).

V případě jakýchkoliv požadavků, dotazů či zájmu prosím kontaktujte kteroukoliv pobočku ALS, případně zákaznické centrum na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.

Kód metody pro objednání:  W-OACFID01

Sledované kyseliny:
kyselina octová, propionová, iso-máselná, máselná,                                                          
iso-valerová, valerová, iso-kapronová, kapronová, heptanová

Vzorkovnice: sklo či plast
Množství: 200 ml