Aktuálně

Laboratoře ALS získaly povolení k provádění měření a hodnocení NORM materiálů

12.11.2018

Laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o. již dlouhodobě provozují vysoce kvalifikované pracoviště zajišťující radiologické rozbory vod, pevných materiálů i biotických vzorků. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem našich pracovníků a komplexnímu vybavení laboratoře se nám podařilo získat rozhodnutí SÚJB k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, a to k měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření (pracoviště NORM). Jedná se o Rozhodnutí k provádění měření a hodnocení materiálů uvolňovaných z těchto pracovišť (tzv. NORM materiály), mezi které patří například odpadní vody či materiály užívané k úpravě zdrojů pitných vod (materiály používané ke snížení obsahu uranu apod.). V současné době pouze ALS Czech Republic, s.r.o. disponuje tímto povolením (jedná se o povolení typu G), jak pro odpadní vody, tak pro pevné materiály NORM. Ostatní subjekty s povolením typu G mohou zatím hodnotit jen odpadní vody, nikoliv pevné materiály.

Tímto krokem jsme momentálně jediným pracovištěm v ČR, jež má oficiální platná povolení k měření obsahu radionuklidů a k hodnocení jejich koncentrací v pitných vodách a ve stavebních materiálech, a od nynějška i v odpadních vodách a materiálech NORM uvolňovaných z pracovišť s možností výskytu vyšších obsahů přirozených radionuklidů, jako jsou například úpravny vod na vody pitné či čistírny o vod.

V nejbližší době budeme pro naše klienty pořádat informativní setkání ohledně problematiky radiologie a hodnocení NORM materiálů, těšíme se na setkání s Vámi

Naše společnost ALS Czech Republic je připravena podpořit svými službami všechny společnosti či zájmové instituce v oblasti ochrany životního prostředí nejen v oblasti radiologických služeb a s nimi spojených vyhodnocení, ale i v široké šíři rozborů vod, odpadů, zemi, ovzduší a dalších složek životního prostředí. Kontaktujte nás na telefonu 226 226 228 nebo písemně na Customer.support@alsglobal.com