Aktuálně

Ministerstvo zemědělství poskytuje první kolo dotací na výstavbu, obnovu a rekonstrukci rybníků

17.10.2016

Ministerstvo zemědělství v rámci programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ vyhlásilo dne 23.8. 2016  první výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory na výstavbu nových, obnovu zaniklých či rekonstrukci stávajících rybníků a dále také odbahnění značně zanesených rybníků. MZe rovněž vyčlenilo finanční prostředky na odstraňování havarijních situací na rybnících a případných povodňových škod. Doba trvání programu je v rozmezí let 2016 – 2021.

Kdo může o dotaci zažádat

Podle podmínek může být žadatelem o podporu z programu pouze právnická či fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, vybrané univerzity a školní zařízení, organizační jednotky Českého či Moravského rybářského svazu nebo rybářská sdružení či spolky. Žadatel musí být plátcem DPH. Podmínkou pro žadatele o podporu na rekonstrukci, odbahnění rybníka, odstranění havarijních stavů a odstranění případných povodňových škod, je rybářské hospodaření na 15 ha vodních ploch, včetně předmětu podpory. Pro žadatele o podporu na výstavbu nových a obnovu zaniklých rybníků se předešlá podmínka hospodaření na 15 ha vodní plochy nevztahuje.

Žádosti o podporu jsou přijímány od vyhlášení, dle podprogramu od listopadu do prosince 2016.

Více na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

ALS Czech Republic, akreditovaná laboratoř může být Váš vhodný partner pro odběry vzorků a následné analýzy sedimentů, kalů a vod z rybníků. V případě dotazů k problematice vzorkování a rozborů sedimentů z rybníků nás neváhejte kontaktovat na tel 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com