Aktuálně

Potraviny na rostlinné bázi - alternativy mléčných a masných výrobků

2.2.2022

V poslední době vzrůstá obliba výrobků na rostlinné bázi. Jedná se o alternativy k masným nebo mléčným výrobkům. Vyhledávány jsou spotřebiteli, kteří trpí alergiemi nebo intolerancemi, ale také spotřebiteli, kteří jen hledají jinou cestu – vegetariány a vegany.

V současné době je na půdě Evropské komise diskutováno možné stanovení pravidel pro použití označování potravin jako „vegetariánský a „veganský“.

Do doby, než budou přijaty prováděcí právní akty, které by upravovaly označování potraviny právě pro vegany a vegetariány, je na toto pohlíženo jako na dobrovolně poskytnuté údaje, které podléhají čl. 36 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací spotřebitelům:

  • nesmějí uvádět spotřebitele v omyl (čl. 7);
  • nesmějí být nejednoznačné a matoucí;
  • musí být podloženy příslušnými vědeckými údaji.

Nejčastěji vyhledávané alternativy živočišných výrobků jsou rostlinné nápoje nebo náhrady masových produktů. U těchto produktů je dozorovými orgány kontrolováno zejména správné označení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty definuje „mléko“ i „mléčné výrobky“ jako výrobky získané výlučně z mléka. Výhradně pro mléčné výrobky se vyhrazují i názvy jako např.: syrovátka, smetana, máslo, podmáslí, sýr, jogurt, kefír nebo smetana. 

Nápoje na bázi obilovin nebo skořápkových plodů nelze tedy označit jako „mléko“, nelze použít ani název, který slovo „mléko“ připomíná. Na trhu je jich celá řada, jedná se o sójové, mandlové, kokosové, rýžové, ovesné nebo nápoje s lískovými oříšky nebo kešu.
Tento druh výrobků není legislativně definován, není tedy nikde dáno, kolik by měl obsahovat typické složky, hlavní složkou bývá pitná voda. Přestože produkty bývají také doslazovány, najdou se i výrobky, které obsahují pouze přirozeně se vyskytující cukry. Některé nápoje (ne však všechny!) obsahují přídatné látky (zahušťovadla, regulátory kyselosti, stabilizátory, emulgátory), jedná se o látky, jejichž bezpečnost byla prokázána a pro danou kategorii produktů jsou povoleny Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. Často bývají také obohaceny o vitaminy a minerální látky.

Obdobným způsobem dozorové orgány přistupují i k masným výrobkům. Použitím výrazů „burger“ nebo „párek“ nedochází ke zneužití výrazu vyhrazeného právním předpisem, jelikož párek ani burger nejsou legislativně definovány – nejsou dány požadavky na obsah masa, čisté svalové bílkoviny nebo obsah tuku. Není však přípustné použít názvy, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 69/2016 Sb. o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

Pro více informací k jednotlivým analýzám kontaktujte náš zákaznický servis na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com