Aktuálně

Publikovali jsme v časopise Odpadové fórum článek o analýzách moderních organických kontaminantů

22.5.2018

V ALS Czech Republic se kromě poskytování analytických služeb věnujeme i publikování odborných a populárně-naučných materiálů.

Tentokrát jsme se podělili o své zkušenosti s analýzou moderních organických kontaminantů, abychom tak přispěli k obecnému povědomí o nejnovějších rizikových látkách, které se nyní dostávají do hledáčku institucí zabývajících ochranou životního prostředí.

Náš článek vyšel v časopise Odpadové fórum, konkrétně v jeho čísle 04/2018. Článek se věnuje problematice moderních persistentních polutantů. Vedle skupiny „polyfluorovaných“ látek – nejznámější zástupci jsou analyty PFOS a PFOA – jsou v příspěvku popsány bromované zpomalovače hoření a jejich vliv na životní prostředí. Poslední skupinou a zároveň nejméně známou jsou polychlorované alkany, někdy známé pod názvem „chlorované parafiny“. Tyto látky představují velmi početnou skupinu izomerů s obsahem chloru až 70 hmotnostních procent. Nejnebezpečnější podskupina těchto látek, tzv. SCCP (chlorované parafiny s krátkým řetězcem, C10-C13) byly zakázany teprve nedávno. Ale již jsou v Evropě státy, například Norsko, které regulují i méně nebezpečné chlorované parafiny se středním řetězcem (MCCP, C14-C17).

Více se dozvíte v přiloženém článku.

Zdroj: Odpadové fórum.