Aktuálně

Salmonela v mase? V ALS zjistíme negativní výsledky do 2 dnů

22.2.2019

Státní veterinární správa (SVS) zavádí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství od čtvrtka 21. února 2019 mimořádná veterinární opatření. Všechny zásilky hovězího masa původem z Polska bude možné uvádět na český trh teprve až po jejich vyšetření na přítomnost salmonely.

V případě zjištění nevyhovujícího výsledku, musí příjemce zásilky tuto informaci neprodleně sdělit příslušné krajské veterinární správě. Až po obdržení vyhovujících výsledků laboratorního vyšetření, může být zásilka hovězího masa uvedena na český trh.

Za porušení nařízení s celostátní platností hrozí pokuta až do výše dvou milionů korun.

Předejděte případným výše uvedeným negativním dopadům díky našemu akreditovanému stanovení salmonely. Námi využívaná ELISA metoda poskytuje spolehlivé výsledky již do 2 dnů. ELISA metoda zkracuje dobu analýzy o 1 den v případě Salmonella spp.

Metoda je plně validovaná a certifikovaná dle EN ISO 16140, čímž je prokázána vhodnost a plná návaznost na výše uvedené postupy a jsou splněny požadavky dané NAŘÍZENÍM KOMISE (ES) č.2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.

Naše kompetence

  • Akreditační osvědčení dle ČSN ISO/IEC 17025:2005
  • Certifikát Správné výrobní praxe
  • Pravidelná účast v národních a mezinárodních srovnávacích testech
  • Dálkový zabezpečený přístup do databáze vašich výsledků
  • Výsledkové protokoly standardně v češtině, angličtině, příp. němčině
  • Interpretace výsledků a poradenství

Nabízíme také možnost vlastních svozových linek nebo zprostředkování svozu vzorků. Pro veškeré informace o způsobu předání vzorku do laboratoře nás, prosím, kontaktujte.

Více informací o stanovení salmonely v přiloženém letáku zde

Vice informací o mikrobiologických analýzách najdete zde

 

Kontakt

Tel.: +420 226 226 998

czsupport.food@alsglobal.com