Aktuálně

Studie ČHMÚ o kvalitě vod a přítomnost pesticidů ve vodách

21.11.2017

V drtivé většině zdrojů podzemních vod, dokonce i v těch, které slouží k zásobování pitnou vodou, nalezli experti z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) významné znečištění pro zdraví člověka nebezpečnými pesticidy. Uvádí to zpráva z rozsáhlého testování podzemních vod v letech 2013 až 2016. Ukázalo to rozsáhlé čtyřleté sledování téměř sedmi stovek zdrojů. Ve zhruba polovině z 660 sond dokonce experti objevili více druhů těchto látek a často ve větším množství, než doporučují limity pro podzemní vodu. O nic lepší to není ani ve vodárenských zdrojích, alespoň jeden pesticid byl například v loňském roce ve 33 ze 46 testovaných zdrojů," uvedl expert ČHMÚ Vít Kodeš, který zprávu z testování sestavoval.

Situace je to natolik kritická, že na problém upozorňuje i vládou schválená koncepce boje proti suchu. Vzhledem k tomu, že zdrojem pesticidů je hlavně zemědělská činnost nedávno Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o rostlinolékařské péči, která obsahuje přísnější pravidla pro aplikace pesticidů. I kdyby však nyní všechny zdroje pesticidů byly pod kontrolou, výsledek se dostaví až po mnoha letech. Zejména v podzemních vodách totiž znečištění zůstane dlouho, jejich čištění trvá desetiletí. Potvrzuje to i věta přímo ve vládním textu: "Některé chemikálie, například herbicid pro kukuřici, atrazin nebo herbicid alachlor pro řepku a zejména jejich metabolity, se i po deseti letech od zákazu jejich použití vyskytují v podzemních a povrchových vodách".

Státní zdravotní ústav metabolity testoval a stanovil, že pokud obsah původních látek, tedy pesticidů ve vodě vyhovuje původní normě, lze tolerovat mnohonásobně vyšší množství metabolitů. Zdravotníky k tomu donutil současný stav, kdy by podle evropských norem velká část české pitné vody musela být prohlášena za nevyhovující. Pesticidy a jejich metabolity „mohou způsobovat rakovinu, působit neblaze na hormonální systém, na vývoj plodu, navíc jich je ve vodách často směs, o které netušíme, jaké bude mít účinky," uvedl expert ČHMÚ Vít Kodeš. Tyto látky mohou vyvolat i tzv. koktejlový efekt, což znamená, že kromě více metabolitů bývají ve vodě navíc i různá farmaka a jejich společné působení na lidský organismus se může násobit.

Odstranění pesticidů při výrobě pitné vody

Nejrychlejším, ale velmi nákladným řešením je začít na dosavadních zdrojích budovat dokonalejší úpravny vody. Jedná se zejména o zařízení s pokročilým, třetím stupněm čištění aktivním uhlím. Tento přístup již zvolily plzeňské vodárny z důvodu znečištění vod v řece Úhlavě pesticidy a farmaky, kvůli kterému dostaly dokonce výjimku od hygieniků. Podobná zařízení již existují například u Znojma, Vsetína nebo v úpravně vody z Vranovské přehrady, a chystají se i jinde. Než se však začne v rámci republiky s významnější výstavbou těchto špičkových čističek, bude se muset významná část obyvatel smířit s vodou, která obsahuje buď pesticidy, nebo jejich metabolity, tedy látky, na které se pesticidy přeměňují.

Laboratoře ALS Czech Republic již dlouhodobě monitorují pro ČHMÚ stav podzemních vod. Na základě těchto bohatých zkušeností jsme připraveni poskytnout producentům pitné vody a ostatním zájemcům informace o kvalitě vody nejen provedením vlastních rozborů, ale rovněž zpracováváme a pravidelně aktualizujeme s příslušnými Krajskými hygienickými stanicemi diskutované analýzy rizik, jejichž výstupem je seznam pesticidních látek a jejich metabolitů, relevantních z hlediska sledování v dané lokalitě.

Na úrovni krajů v ČR máme připraveny pro každou oblast na výběr sestavy pesticidů, z nichž každá obsahuje relevantní látky pro daný region. Celkem mohou naši zákazníci vybírat z více než 480 pesticidních látek, které v současné době stanovujeme ve vodě akreditovanými metodami.

Pro provozovatele úpraven vod nabízíme dále screening výskytu pesticidních látek a farmak v surové vodě vzhledem k případnému zařazení granulovaného aktivního uhlí (GAU) jako stupně čištění. Lze tak získat informace o účinnosti čištění z poklesu koncentrací pesticidních a jiných látek před a po průchodu filtrem s GAU.  

Rovněž jsme schopni ověřit i kvalitu aktivního uhlí z hlediska jeho sorpční kapacity a to jak pomocí jodového čísla, tak i sorpce methylenové modři (vypovídající více o sorpčních schopnostech GAU vůči větším molekulám) či dokonce přímo stanovením měrného povrchu. Dále ověříme i ostatní důležité charakteristiky GAU jako je tvrdost (odolnost otěru), koeficient stejnoměrnosti (distribuce velikosti částic), obsah popela (nečistoty) či obsah vody v pořizovaném aktivním uhlí. Naše pracovitě provádí testy aktivního uhlí dle norem NORIT, ASTM a ČSN již dva roky. Ověření shody vlastností GAU stanovených v nezávislé laboratoři s dodavatelem deklarovanými parametry může zamezit významným případným ekonomickým škodám u odběratelů daným nedostatečnou funkčností pořizovaného GAU, jež bývá obvykle nakupován v nemalém množství. 

Máte-li požadavek na stanovení pesticidů, konzultaci v oblasti kvality vod či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.