Aktuálně

Testy trvanlivosti - u nás jednoduše!

14.6.2021

Ve snaze chránit zdraví spotřebitelů a zajistit, aby produkty měly po celou dobu setrvání v obchodní sítí vyhovující kvalitu, ukládá Nařízení (EU) č. 1169/2011 v aktuálním znění výrobcům potravin povinnost uvádět na obalech svých výrobků (až na výjimky) datum minimální trvanlivosti či datum použitelnosti.

Laboratoře ALS poskytují nejen výrobcům potravin komplexní a pohodlné řešení v oblasti testů trvanlivosti/ shelf-life test. Do této oblasti spadá správné nastavení data minimální trvanlivosti nebo použitelnosti na obale, ale zároveň také ověření předpokladu o délce použitelnosti výrobků v případě změny receptury nebo obměny výrobního procesu.

Nejčastěji sledovanými parametry jsou mikrobiologické a chemické analýzy odpovídající legislativním požadavkům, které vhodně doplňuje senzorická analýza. Dle specifických požadavků klienta provádíme analýzy dalších ukazatelů.

Rozsah akreditovaných metod mikrobiologické laboratoře je velmi široký, zahrnuje početnou skupinu patogenních i indikátorových mikroorganismů. U dvou nejsledovanějších patogenů nabízíme stanovení akreditovanou metodou ELISA, která zkracuje dobu analýzy o 1 den v případě Salmonella spp., v případě Listeria monocytogenes o 3 dny oproti klasickým kultivačním metodám dle ČSN EN ISO 6579, resp. ČSN EN ISO 11290-1,2.

Základní využívanou metodou v senzorickém hodnocení výrobku na konci doby použitelnosti je akreditovaná popisná zkouška. Dle specifických požadavků zákazníka jsme schopni nabídnout senzorické analýzy dalších ukazatelů za použití akreditovaných metod např. Panelová zkouška – porovnání se standardem. Metodou je zjištěno, zda mezi standardem a posuzovaným vzorkem existují rozdíly, porovnávat lze i několik vzorků zároveň.

Komplexní a pohodlné řešení v oblasti testů trvanlivosti:

  • Návrh analýz dle povahy výrobku, jejich četnosti a frekvence
  • Skladování za definovaných podmínek
  • Hodnocení analýz s ohledem na legislativní požadavky
  • Fotodokumentace vzorku
  • Senzorické posouzení na konci doby použitelnosti
  • Komplexní zpráva posuzující vhodnost navržené trvanlivosti
  • Nasazení vzorků 7 dní v týdnu
  • Online systém ( WebTrieve) umožňující obdržení výsledku ihned po odečtení
  • Svozová služba pokrývající celé území ČR
  • Interpretace výsledků a poradenství

Leták Testy trvanlivosti- u nás jednoduše! ke stažení