logistika - FARMACIE

Automobilový park

Svoz vzorků

Nabízíme svoz Vašich vzorků do laboratoře z celého území Čech a Moravy dle předem dohodnutých i ad hoc svozových plánů. Vzorky jsou převáženy v automobilu s monitorovaným chladicím zařízením. K řádnému odběru vzorků Vám na vyžádání dodáme odpovídající vzorkovnice.

Pro objednání svozu vzorků nás kontaktujte.

 

Zpracování vzorků

Uzavřené a řádně označené vzorkovnice dopravují řidiči ALS do laboratoře v Praze, kde jsou převzaty pracovníky příjmu a ve speciální místnosti pro vzorky v režimu SVP zkontrolovány a zapsány do laboratorního informačního systému (LIMS). Do systému jsou zaznamenány veškeré skutečnosti uvedené na předávacím protokolu (označení, číslo šarže, specifikace, datum a čas odběru, atd).

Jednotlivé vzorkovnice jsou označeny štítkem s číslem vygenerovaným systémem a pod tímto číslem jsou dále zpracovávány ve všech zúčastněných sekcích laboratoře. Tento štítek kromě čísla vzorku obsahuje též vygenerovaný čárový kód, který umožňuje jednoznačnou identifikaci a s jeho pomocí je dále monitorován stav, v němž se daný vzorek právě nachází.