tribologie

Rozbory Olejů a plastických maziv

Rozbory Olejů a plastických maziv

Rozbory motorové nafty

Rozbory motorové nafty

Rozbory obráběcích kapalin

Rozbory obráběcích kapalin

Rozbory nemrznoucích směsí

Rozbory nemrznoucích směsí

Konzultace a tréninky

Konzultace a tréninky

ALS Tribologie

Nabízíme řešení, které Vám pomůže zlepšit postupy údržby. Tím dosáhnete snížení nákladů na údržbu, snížení počtu neplánovaných odstávek, prodloužení intervalů výměny maziv nebo objektivní vyhodnocení jejich výkonnosti. Naše zcela nezávislá laboratoř nabízí analýzy mazacích olejů, plastických maziv, motorové nafty, obráběcích kapalin, nemrznouzích směsí, produktů opotřebení strojů. Našim klientům nabízíme konzultace a tréninkové kurzy.