Reportování výsledků

Potvrzení o přijetí vzorku

Mezi služby poskytované ALS Pharmaceutical patří elektronické zasílání potvrzení o přijetí vzorku na Vaši e-mailovou adresu ve formátu pdf.

Toto potvrzení je zasíláno po registraci Vašeho vzorku v laboratoři a obsahuje následující detailní informace:

  • Identifikační číslo zakázky, vzorku
  • Údaje o zákazníkovi
  • Datum přijetí vzorku
  • Očekávaný termín reportování výsledků
  • Počet a název přijatých vzorků
  • Kontaktní informace pro doručení faktury a výsledného protokolu
  • Požadované analýzy

Dodací lhůty

Standardní doba zpracování vzorku je  7-10 pracovních dnů od přijetí vzorku.

Společně se vzorky musí být do laboratoře doručen předávací protokol, který je možné zaslat i v elektronické podobě e-mailem.

Pokud je požadováno, aby výsledky mikrobiologických analýz byly reportovány ihned po dokončení prostřednictvím oficiálního výsledkového protokolu, je nutné oddělit požadavky na stanovení mikrobiologických parametrů do zváštní zakázky. V takovém případě je nutné tyto požadavky uvést na odděleném předávacím protokolu. Dodací lhůta výsledků zakázek s požadavkem na stanovení mikrobiologických analýz je určena parametrem s nejdelší technologickou lhůtou.

Pro některé parametry jsme schopni zabezpečit analýzy v expresním režimu.

Možnosti expresních stanovení je vždy nutné předem konzultovat s laboratoří. 

Report výsledků

  • Výsledky jsou reportovány prostřednictvím oficiálního výsledného protokolu elektronicky
  • Výsledné protokoly je možné vystavit i v cizím jazyce (anglický, německý, polský)
  • Zároveň umožňuje zpracovat výsledky dle potřeb zákazníka - sledování trendů, OOS apod.