fyzikální a chemické analýzy

Rozbory léčiv

 

ALS je předním poskytovatelem analýz farmaceutických výrobků, meziproduktů i surovin používaných ve farmaceutické výrobě.

S ohledem na komplexnost poskytovaných služeb, kvalifikované analytické vybavení a zkušený a kvalifikovaný tým analytiků mohou mít klienti plnou důvěru v integritu a kvalitu námi reportovaných výsledků zkoušek. 


 

Instrumentální metody

 • Stanovení obsahu účinné látky
 • Stanovení obsahu pomocné látky
 • Identifikace
 • Stanovení obsahu nečistot
 • Disoluční profily
 • Desintegrace
 • Rozměry a tvrdost pevných lékových forem
 • pH
 • Konduktivita
 • Ztráta sušením v sušárně
 • Ztráta žíháním
 • Síranový popel
 • Obsah vody
 • Identifikace metodou FTIR
 • UV/VIS spektroskopické parametry
 • Optická otáčivost
 • Specifická optická otáčivost
 • Index lomu
 • Vzhled a barevnost roztoků
 • Obsah kovů
 • Celkový organický uhlík
 • Obsah zbytkových rozpouštědel

NEinstrumentální metody

 • Identifikace metodou tenkovrstvé
  chromatografie
 • Stanovení obsahu titračně
 • Vzhled
 • Hustota
 • Iontové srážecí reakce