CHKO_TH03030178

název projektu

Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým půdním organismům: Hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu
Akronym: CHKO
Identifikační číslo: TH03030178
Doba řešení: 01/2018–12/2021
Řešitelé (*hlavní řešitel): ALS Czech Republic, Výzkumný ústav rostlinné výroby*
Poskytovatel: TA ČR

Zaměření projektu

Masové používání přípravků na ochranu rostlin na obhospodařovaných půdách vede i při dodržování zásad správné zemědělské praxe k nežádoucí kontaminaci životního prostředí. Navzdory přísným ochranářským opatřením se s pesticidy bohužel potýkají i chráněná území, která jsou všeobecně považována za lokality prosté znečištění. ALS Czech Republic se problematice znečištění chráněných území věnuje dlouhodobě. Cílem tohoto konkrétního projektu bylo detailně zmapovat výskyt pesticidních látek ve vodách CHKO Moravský kras a poskytnout správě CHKO relevantní informace pro zlepšení ochrany zdejšího krasového prostředí, a to nejen pod povrchem, ale i na povrchu.

Výsledky projektu

Mapa s certifikovaným obsahem:

Certifikovaná metodika:

Článek v odborném časopise: