Výzkumné PRojekty v Als

 

Společnost ALS Czech Republic, s.r.o., provozuje moderní analytické laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a  v rámci svého rozvoje se zabývá výzkumnými projekty na národní a nadnárodní úrovni.

Základním posláním projektového střediska ALS je poskytovat projektovým partnerům  expertizu v oblasti analytických služeb založenou na bohatých a dlouhodobých zkušenostech členů projektového týmu s podporou rozmanitého, spolehlivého a vysoce citlivého analytického vybavení. Výstupy projektového týmu jsou  validované analytické metody, velkou výhodou v rámci provádění projektů je schopnost  reportovat výsledky v krátkém čase. Současně poskytujeme odbornou podporu ve zpracování velkého množství naměřených dat. 

Přehled projektů

Probíhající projekty                Ukončené pojekty

TAČR TH03030118 

(klíčová slova: pesticidy, eliminace, ochranná pásma)

TAČR TA04020267

(klíčová slova: pesticidy, včely, pyl)

TAČR TA04020134

(klíčová slova: pesticidy, včely, pyl)

LIFE2Water LIFE13 ENV/00045

(klíčová slova: mikropolutanty, léčiva, pesticidy, čištění odpadních vod)

TAČR TA04020178

(klíčová slova: CHKO, pesticidy, ochranné zóny)

TAČR TITSSUJB703

(klíčová slova: radiologie, kontaminace)

NAZV QK1910282

(klíčová slova: pesticidy, srážky, ryby)

 

TAČR TTTOMZP903

(klíčová slova: ovzduší, znečišťující látky, ochranné zóny)