VÝZKUMNÉ PROJEKTY V ALS

POMÁHÁME PŘÍRODĚ

O NÁS

Kromě poskytování komerčních analytických služeb participuje ALS Czech Republic prostřednictvím svého Projektového oddělení pod vedením Taťány Halešové i na výzkumných grantových projektech, vypisovaných různými subjekty ze státní i soukromé sféry. Projektové oddělení bylo založeno v roce 2017, tři roky poté co společnost získala svůj první grantový projekt. Velká část projektů, na jejichž řešení se tým podílí, je zaměřena na organické mikropolutanty, zejm. pesticidy a léčiva. Pozornost je věnována nejen výskytu těchto látek v životním prostředí, ale také jejich dopadu na necílové organismy či možnostem jejich účinné eliminace. Zkušenosti získané Projektovým oddělením během realizace jednotlivých projektů jsou následně využity k řešení problémů, se kterými se klienti na ALS Czech Republic obracejí.

ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO ODDĚLENÍ

Kateřina Riddellová Manažer Laboratoře Praha
PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Taťána Halešová Manažer Projektového oddělení, tatana.halesova@alsglobal.com
Zuzana Bílková Projektový specialista
VÝVOJ METOD A ANALÝZA VZORKŮ
Daniela Tomešová Supervizor Projektové sekce
Blanka Švecová Projektový validační specialista
Michaela Landová Projektový analytik

ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Řešení aktuálních témat a neustálá inovace analytických metod jsou v laboratořích ALS Czech Republic v popředí zájmu. Projektové oddělení tak nabízí studentům ideální příležitost pro zpracování jejich diplomových a dizertačních prací. Kromě spolupráce na závěrečných pracích vznikajících pod hlavičkou Univerzity Karlovy a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze poskytuje Projektové oddělení taktéž podporu při realizaci analytické části závěrečné práce studentům Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Dále Projektové oddělení nabízí možnost realizace středoškolské odborné praxe a rovněž pořádá tematické exkurze pro děti z mateřských a základních škol.

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Moderní polutanty

Pesticidy

Pesticidy

Léčiva

Léčiva

PFAS

PFAS

Produkty osobní péče

Produkty osobní péče