Aktuálně

Znáte kvalitu vody, kterou pijete?

27.3.2023

Voda je základním prvkem života a příjem kvalitní pitné vody je nezbytný pro udržení našeho zdraví. Avšak, jak můžeme vědět, zda voda, kterou pijeme, je skutečně kvalitní?

Voda, kterou pijeme, může být zdrojem mnoha nebezpečných látek, jako jsou bakterie, viry, toxiny, těžké kovy a další chemikálie. Proto je důležité vědět, jaký druh vody pijeme a zda je bezpečná.

Kvalita vody je významným problémem pro veřejné zdraví a je nezbytné ji zajistit aby byla bezpečná pro lidskou spotřebu, tedy nezávadná a bez kontaminantů. Základním způsobem, jak zjistit kvalitu pitné vody, je pravidelné testování na případný obsah nebezpečných látek. Voda dodávaná městskou vodovodní sítí musí být pravidelně testována na různé druhy kontaminace, jako jsou bakterie, viry, organické látky, pesticidy a těžké kovy.

Voda, kterou pijeme, by měla splňovat sadu kritérií, aby byla považována za kvalitní. Voda by měla být čistá, bez zápachu a chuti. Měla by obsahovat minerály a živiny, které jsou pro naše tělo důležité, jako jsou vápník, hořčík a draslík. Na druhé straně by neměla obsahovat žádné zdraví škodlivé látky. Analýza pitné vody zahrnuje měření různých fyzikálních, chemických a biologických parametrů pro stanovení její nezávadnosti a kvality. Pití kontaminované vody může způsobit řadu zdravotních problémů, včetně gastrointestinálních onemocnění, kožních vyrážek a dokonce i rakoviny.

Jedním z hlavních důvodů pro analýzu pitné vody je zajištění souladu s příslušnými normami a vyhláškami (v ČR zejména vyhláška 252/2004, ve znění pozdějších předpisů). Tyto předpisy uvádějí maximální přijatelné úrovně různých kontaminantů v pitné vodě. Analýza pitné vody slouží k určení, zda splňuje dané limity, a pokud ne, může pomoci identifikovat zdroj kontaminace a provést nezbytná nápravná opatření.

Analýza pitné vody může také pomoci identifikovat potenciální zdravotní rizika. Některé kontaminanty v pitné vodě, jako je arsen a olovo, mohou způsobit dlouhodobé zdravotní účinky, včetně rakoviny a neurologických poruch. Kromě toho může analýza pitné vody pomoci identifikovat změny v kvalitě vody v průběhu času. Ke změnám kvality vody může dojít z různých důvodů, jako jsou změny ve zdroji vody, změny počasí nebo zavlečení nových kontaminantů. Pravidelná analýza pitné vody může pomoci odhalit tyto změny a přijmout nezbytná opatření, která zajistí, že voda zůstane nezávadná pro lidskou spotřebu.

Závěrem lze říci, že analýza pitné vody je zásadní pro zajištění veřejného zdraví a bezpečnosti. Pomáhá zajistit soulad s regulačními normami, identifikovat potenciální zdravotní rizika a odhalit změny v kvalitě vody. Pravidelný rozbor pitné vody je nutný, aby bylo zajištěno, že je nezávadná a bez kontaminantů. Je důležité, abychom všichni prováděli nezbytné kroky k zajištění nejvyšší možné kvality vody, kterou pijeme.

Pokud máte vlastní zdroj pitné vody, jako je studna nebo privátní vodovod, je důležité také pravidelně testovat vodu. I pokud se rozhodnete pro nákup balené vody, je důležité si vybrat kvalitní značku.

Laboratoře ALS jsou největším poskytovatelem testovacích služeb v České republice. Dlouholeté zkušenosti našich kolegů jsou zárukou revantních a spoluhlivých dat o kvalitě pitné, balené, ale i teplé či bazénové vody. Nejmodernější instrumentace nám pomáhá spolehlivě odhalit jakékoliv problémy s kvalitou vody a v krátkém čase získat data pro rozhodnutí o případném nápravném opatření.

V případě zájmu o analýzy vody nebo jiné analytické služby kontaktujte náš zákaznický servis na info.cz@alsglobal.com nebo na tel.: 226 226 228.