Rozbory pro Bazénové vody a koupaliště

Venkovní bazén pro rozbor bazénové vody

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory bazénových vod dle legislativních požadavků a také dle individuálních požadavků zákazníka.

Zajišťujeme akreditované odběry vzorků a rozbory bazénových vod, provádíme stanovení všech chemických, fyzikálních a mikrobiologických ukazatelů požadovaných platnými právními předpisy. Všechna prováděná stanovení a měření jsou akreditována ČIA. 

K rozborům bazénových vod se vztahuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. v platném znění o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Rozbory bazénových vod jsou určeny provozovatelům bazénů a wellness (firmy, města, obce, hotely, sauny, sportovní a relaxační služby)

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com. Ochotně vám připravíme nabídku pro vaši konkrétní potřebu.

Parametry stanovované v bazénové vodě

Bazénová voda pro rozbor

Četnost odběru vzorků a měření požadovaných ukazatelů je určena vyhláškou či provozním řádem zařízení.

UKAZATELE KVALITY BAZÉNOVÉ VODY

Mikrobiologické a biologické parametry – Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, počet kolonií při 36 °C, Staphylococcus aureus, Legionella species        

Fyzikální parametry – průhlednost, pH, redox potenciál (stanovuje se na místě při odběru vzorků)

Chemické parametry – TOC, dusičnany, zákal, volný chlor, vázaný chlor, ozon (stanovuje se pouze v případě použití ozonu při úpravě vody), chloritany a chlorečnany (měří se pouze v případě, že je k dezinfekci používán oxid chloričitý).

Standardně nabízíme:

  • spolupráci při úpravě vody v bazénech (dávkování přípravků pro úpravu bazénové vody)
  • doporučení vhodných přípravků pro úpravu bazénové vody
  • konzultaci a řešení problémů s případně nevyhovujícími ukazateli kvality bazénové vody
  • přípravu a návrhy provozních řádů dle požadavků KHS
  • přenos výsledků provedených zkoušek a měření do celostátního elektronického registru IS PiVo.
  • odběry vzorků a stanovení ukazatelů hygienických limitů pro vybrané indikátory mikrobiologického a parazitologického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách
  • konzultace s KHS
  • speciální vzorkovnice pro odběry vzorků dle požadovaných analýz
  • provádění terénních měření ( pH, volný a vázaný chlor, ozon, redox-potenciál) kvalitními a metrologicky kontrolovanými přístroji

ODBĚR VOZRKŮ

Zajišťujeme akreditované odběry vzorků a související terénní měření dle požadavků legislativy. Akreditované odběry vzorků odpadů provádí naši certifikovaní vzorkaři, kteří splňují veškeré požadavky dle citované vyhlášky č. 238/2011 Sb. v platném znění.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky rozborů bazénových vod, naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí. Případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na  info.cz@alsglobal.com.