Rozbory Pitné vody

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické, organoleptické, fyzikální i radiologické rozbory pitných vod, rozbory teplých vod dle legislativních požadavků i nad jejich rámec. 

Rozbory pitných a teplých vod jsou určeny jak provozovatelům vodovodů, výrobcům a distributorům pitné vody, dodavatelům teplé vody, provozovatelům hotelových či restauračních zařízení, tak i fyzickým osobám.

 

Tlačítko k objednání rozborů

 

Veškeré rozbory vod jsou realizovány dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění, udávající hygienické limity jednotlivých parametrů, podle kterých se určuje výsledná kvalita vody.

 

Rozbor pitné vody pro děti

Pro navržení optimálního řešení všech vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com. Ochotně Vám připravíme nabídku pro Vaši konkrétní potřebu.

VYBRANÉ PARAMETRY KVALITY VODY

Escherichia coli
​Dusičnany/Dusitany
Pesticidy
Tvrdost vody