Stanovení bisfenolu A (BPA)

Bisfenol A – výskyt a použití

V současné době je bisfenol A (BPA) používán zejména jako surovina na výrobu tzv. polykarbonatů. Z polykarbonátu vyrábí řada užitkových předmětů pro domácnost, jako jsou nádoby na tekutiny, dózy na potraviny či kempingové jídelní soupravy, dále například makrolonových desek, pouličního osvětlení, CD a DVD, barely na vodu, sportovní pomůcky, plastové příbory, dózy na potraviny, materiály pro stomatologii, stavebnictví, elektroniku nebo medicínu. 

Ve stále větší míře se polykarbonát používal všude tam, kde přichází do styku s potravinami – od kojeneckých lahví až po ošetření vnitřního povrchu konzerv. Díky širokým možnostem využití BPA se ve stále větším množství dostává do životního prostředí a přes potravinové cykly proniká až do lidského organismu. Celosvětová produkce BBA činí kolem tří milionů tun ročně a neustále stoupá.

Předpisy pro bisfenol A

BPA je součástí mnoha běžných spotřebních výrobků. Je to velmi nestabilní sloučenina a z výrobků se snadno uvolňuje do prostředí a kontaminuje ho. Značné množství bylo naměřeno v ovzduší, řekách, pitné vodě, potravinách. Do potravin se BPA uvolňuje z plastových obalů (plastové nádobí, lahve, konzervy s epoxidovou výstelkou). Podle současné legislativy (na základě nařízení vlády č. 23/2011 Sb.) byla pro BPA v České republice stanovena nejvyšší přípustná průměrná hodnota koncentrace pouze pro povrchové vody ve výši 35 μg/l.

V roce 2011 bylo ve všech zemích EU zakázáno používání Bisfenolu A v kojeneckých lahvích. Toto je jediné omezení pro celou EU. Ve Švédsku rozšířili tento zákaz i na obaly potravin, které jsou určeny dětem do 3 let věku a Francie v roce 2013 zakázala přítomnost BPA v obalech potravin pro děti do 3 let, v roce 2014 pak tento zákaz rozšířila na všechny obaly na potraviny.  V Connecticutu (USA) zakázali BPA nejen v kojeneckých lahvích, ale i v dalších výrobcích pro děti.

Zdravotní účinky bisfenolu A

Bisfenol A (BPA) dokáže napodobit estrogen, ovlivňovat procesy v tělech živočichů a negativně působit na zdraví. Bisfenol A, podle pokusů na zvířatech, během nitroděložního vývoje ovlivňuje vývoj prsní tkáně plodu a zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsu v pozdějším věku. U mužů způsobuje úbytek spermií. Studie také prokázaly, že má negativní účinky na fungování imunitního systému člověka.

Výzkum z roku 2008 prokazuje, že BPA působí na nervovou soustavu a u dětí způsobuje hyperaktivitu, problémy s pozorností a zvýšenou náchylnost na zneužívání návykových látek. Vzhledem k těmto expozičním cestám představuje bisfenol A v současné době nejvýznamnější endokrinně disruptivní kontaminaci pro člověka. Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES, změněná směrnicí 2008/105/ES uvádí bisfenol A na seznamu látek podléhajících přezkumu pro případnou identifikaci jako prioritní látky nebo prioritní nebezpečné látky.

 

Stanovení Bisfenolu A v ALS Czech Republic s.r.o.

LIMS kód

Název

Parametr

Mez stanovitelnosti

Jednotka

Akreditace

W-BPA-GMS

Bisfenol A - GCMS

bisfenol A

0.05

µg/l

ANO