Laboratoř farmacie

Spektrofotometr pro farmaceutické analýzy

Laboratoř farmaceutických analýz nabízí své služby výrobcům, dovozcům a vývozcům humánních a veterinárních léčivých přípravků, zdravotnickým zařízením, výzkumným a vývojovým pracovištím z oblasti farmaceutického průmyslu, státní správě a veřejným subjektům.

Laboratoř farmaceutických analýz je držitelem certifikátu správné výrobní praxe (SVP/GMP) vydaného SÚKL pro zkoušení humánních léčiv a držitelem povolení ÚSKVBL pro zkoušení veterinárních léčiv. Dále je pravidelně auditována našimi českými i zahraničními zákazníky a jejich příslušnými dozorovými orgány - SÚKL, FDA.

Laboratoř farmaceutických analýz nabízí služby v těchto oblastech:

  • Kontrola kvality finálních výrobků (humánní i veterinární léčiva) pro propouštění šarží na trh
  • Testování vstupních surovin a meziproduktů ve farmaceutické výrobě
  • Vývoj, validace a verifikace analytických metod
  • Analýzy dle ČL, Ph.Eur., USP

Disoluční jednotka pro rozbor léčiv