Elementární nečistoty

Laboratoře ALS nabízí výrobcům léčiv analýzy kovů šité na míru individuálním potřebám – od stanovení jednoho prvku přes sestavy prvků definovaných v ICH Q3D či USP <232> až po výsledkové protokoly s více než 60 prvky.

Směrnice ICH Q3D, která se zabývá stanovením kovů jako nečistot ve farmaceuticky významných látkách, již dosáhla fáze implementace; ICH Q3D se týká jak nových léčivých přípravků, tak nových produktů obsahujících již existující léčivé substance.
Směrnici adoptoval také Výbor Evropské lékové agentury (EMEA) pro humánní léčivé přípravky (CHMP) a odpovídající kapitoly USP vstupují v platnost 1. ledna 2018. Výrobci léčiv tedy stojí před nutností  zohlednit všech 24 prvků uvedených v ICH Q3D v analýze rizik a přistoupit zodpovědně ke stanovení vybraných prvků. Nejvýznamnější hrozbou jsou samozřejmě kovy použité při výrobě léčiva jako katalyzátor, jako další zdroje je však nutné zvážit např. výrobní vybavení, použitá rozpouštědla, voda či pomocné látky.
Během analýzy rizik lze využít obecnou analytickou metodu a na základě výsledků zvolit prvky, které budou analyzovány pravidelně pomocí specificky validované metody.

Díky moderní ICP-MS instrumentaci a dlouholetým zkušenostem s farmaceutickými matricemi patří specifické validace dle ICH Q2 (R1), USP <233> a Ph.Eur. 2.4.20 mezi rutinně poskytované služby ALS Czech Republic.