logistika - analýzy potravin

Pokyny pro zasílání vzorků

Při zasílání vzorků respektujte níže uvedené pokyny. Dodržení těchto pokynů je nezbytné ke včasnému termínu reportu výsledků a k eliminaci vlivů na výsledek analýzy při rozdělování vzorků.

Zasílejte individuální balení vzorku pro:

Sulphur Dioxide
Vitamin C
Biogenic Amines (Histamine)
Hydroxyproline
Water Activity
Nitrate and/Or Nitrite
Meat Content (Separable products and those containing bones)
All Allergen and Meat Speciation Testing
 • mikrobiologické, nutriční chemické analýzy a jednotlivé subdodávané analýzy 
 • následující konkrétní analýzy​: 
  • siřičitany
  • vitamin C
  • hydroxyprolin / kolagen
  • aktivita vody
  • dusičnany a/nebo dusitany
  • obsah masa
  • jednotlivé alergeny
 • ​jednotlivé časové body testu trvanlivosti

O množství vzorku potřebné k analýze získáte informace na klientském servisu czsupport.food@alsglobal.com nebo na tel. 226 226 998

Automobilový park

 

Svoz vzorků

Nabízíme svoz vzorků od zákazníka do laboratoře dle předem dohodnutých svozových plánů. Vzorky jsou převáženy v automobilu s monitorovaným chladicím zařízením.

Díky strategickému rozmístění svých poboček jsme schopni svážet vzorky a provádět vzorkování po celém území Čech a Moravy. Vzorky je možné také odevzdat na kterékoliv pobočce.

Pro objednání svozu vzorků nás kontaktujte.

 

Vzorkování

Naši plně kvalifikovaní vzorkaři jsou schopni odebrat vzorky potravin, stěrů i pitných vod z provozu, nebo prodejny.
K odběru vzorků Vám na požádání dodáme vzorkovnice pro odběr pitné vody či stěrové sety.

Pro objednání odběru vzorků nás kontaktujte.

Zpracování vzorků

Uzavřené a řádně označené vzorkovnice dopravují vzorkaři nebo řidiči ALS do laboratoří v Praze, České Lípě nebo Pardubicích.

Vzorky jsou převzaty pracovníky příjmu, zkontrolovány a zapsány do laboratorního informačního systému (LIMS). Do systému jsou zaznamenány veškeré skutečnosti uvedené na předávacím protokolu (označení, lokalita, datum odběru, čas odběru, atd).

Všechny jednotlivé vzorkovnice jsou označeny štítkem s číslem vygenerovaným systémem a pod tímto číslem jsou dále zpracovávány ve všech zúčastněných sekcích laboratoře. Tento štítek kromě čísla vzorku obsahuje též vygenerovaný čárový kód, který umožňuje jednoznačnou identifikaci a sledování stavu, ve kterém se daný vzorek zrovna nachází.

Správné zadání jednotlivých vzorků je zkontrolováno. Vzorky jsou rozděleny v příslušném množství na jednotlivé analýzy a umístěny do chladících místností. Hned poté je možné vzorky zpracovávat v jednotlivých laboratořích.