Senzorická analýza potravin

Laboratoře ALS nabízí akreditovanou senzorickou analýzu potravin.

Pojem senzorická (organoleptická, smyslová) analýza zahrnuje hodnocení vzorku všemi pěti lidskými smysly včetně zpracování výsledků lidským centrálním nervovým systémem. Ačkoli se jedná o typ analýzy potravin se silnými historickými kořeny, do popředí zájmu se – především díky snaze o zásobování armád kvalitními potravinami – dostala v uplynulých 50 letech; metody senzorické analýzy byly rozvinuty, zdokonaleny a standardizovány v mezinárodním měřítku.

Co může senzorická analýza potravin nabídnout výrobcům a distributorům? Jedná se především o sledování a optimalizaci kvality produktu a o to, jak bude produkt přijímán zákazníky. Organoleptické testování najde své využití při vývoji nových produktů (např. srovnání s konkurencí), zlepšování výrobků a technologických postupů, stanovení doby minimální trvanlivosti a monitoringu změn během skladování.

Společnost ALS pro naplnění těchto cílů nabízí jak obecnou charakterizaci potravinového produktu, tak panelovou zkoušku popisnou i srovnání se standardem. Všechny analýzy probíhají v prostorách nově vybudovaných specificky k tomuto účelu a panel školených hodnotitelů je veden odborným pracovníkem s letitými zkušenostmi z daného oboru.

 

školení posuzovatelů v senzorické analýze

ALS svým zákazníkům nabízí vedle laboratorní analýzy potravin také pravidelnou příležitost k osobnímu rozvoji - školení posuzovatelů v senzorické analýze dle ČSN ISO 8586 a souvisejících norem.
Předmětem výcviku je poskytnout posuzovatelům zásadní znalost postupů používaných při senzorické analýze a po zevrubném seznámení s teorií prakticky otestovat schopnost posuzovatelů zjistit, rozeznat a popsat senzorické podněty, mezi něž patří barva, pach, chuť a textura. 
Toto jednodenní školení je zakončeno certifikátem (uznávaným ČIA) posuzovatele v senzorické analýze.

Přihláška je ke stažení zde.