Reportování výsledků analýz potravin

Potvrzení o přijetí vzorku

Mezi služby poskytované ALS Food&Pharmaceutical patří elektronické zasílání potvrzení o přijetí vzorku na Váš e-mail ve formátu pdf.

Toto potvrzení je zasíláno po registraci Vašeho vzorku v laboratoři a obsahuje následující detailní informace:

 • Identifikační číslo zakázky, vzorku
 • Údaje o zákazníkovi
 • Datum přijetí vzorku
 • Očekávaný termín reportování výsledků
 • Počet a název přijatých vzorků
 • Kontaktní informace pro doručení faktury a výsledného protokolu
 • Požadované analýzy

Dodací lhůty

Standardní doba zpracování vzorku je  7-10 pracovních dnů od přijetí vzorku.

Společně se vzorky musí být do laboratoře doručen předávací protokol, který je možné zaslat i v elektronické podobě e-mailem.

Průběžné schválené výsledky stanovovaných parametrů obsažených v zakázce je možné prohlížet prostřednictvím  aplikace Webtrieve.  Teprve po kompletním dokončení a schválení všech parametrů zakázky je dokončená zakázka reportována.

Pokud je požadováno, aby výsledky mikrobiologických analýz byly reportovány ihned po dokončení prostřednictvím oficiálního výsledkového protokolu, je nutné oddělit požadavky na stanovení mikrobiologických parametrů do zváštní zakázky. V takovém případě je nutné tyto požadavky uvést na odděleném předávacím protokolu. Dodací lhůta výsledků zakázek s požadavkem na stanovení mikrobiologických analýz je určena parametrem s nejdelší technologickou lhůtou.

Pro některé parametry jsme schopni zabezpečit analýzy v expresním režimu.

Možnosti expresních stanovení je vždy nutné předem konzultovat s laboratoří. 

Report výsledků

 • Výsledky jsou reportovány prostřednictvím oficiálního výsledného protokolu elektronicky
 • Výsledné protokoly je možné vystavit i v cizím jazyce (anglický, německý, polský)
 • Nabízíme možnost využití webové aplikace Webtrieve. Tato aplikace umožňuje zákazníkům přístup ke všem výsledkům jejich zakázek a taktéž k zakázkám, které se zrovna zpracovávají.
 • Umožňuje zpracovat výsledky dle potřeb zákazníka.

On-line přístup klienta k výsledkům

WebtrieveTM byl vyvinut společností ALS za účelem zjednodušení a urychlení přístupu k laboratorním datům. Zákazníkům poskytuje také službu, která ulehčuje management projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o přímé spojení s databází ALS StarLIMS, umožňuje zákazníkům přístup k jejich datům a k úplnému zdroji historie zakázek v reálném čase.

 • Přístup k analytickým výsledkům v reálném čase prostřednictvím internetu
 • Uživatelsky příjemné rozhraní
 • Nástroje pro management dat jako je spojení více zakázek a porovnání výsledků s limity vlastními i legislativními
 • Umožňuje export výsledků pro další zpracování v programu Excel
 • Podrobné informace o metodách
 • Oznámení o odeslání vzorku

WebTrieve, stejně jako laboratorní systém, ze kterého jsou data čerpána, je zabezpečeným nástrojem a tak se nemůže stát, že data by byla svěřena neoprávněné osobě. Veškerá komunikace probíhá šifrovaným spojením aplikace WebTrieve s klientem.