Laboratoře ALS

Aktuálně

Stanovení chloristanů v zemině a pitných vodách v laboratořích ALS

4.8.2020
V laboratořích ALS Czech Republic, s.r.o. jsme vyvinuli zcela novou metodu pro stanovení chloristanů v půdě a pitné vodě. Chloristany (perchloráty) se řadí mezi sledované kontaminanty životního prostředí. Jejich původ může být jak z přirozených zdrojů (např. z ložisek dusičnanů a potaše, tj. uhličitanu draselného či tvorbou v atmosféře) tak... Přečíst více »

Stanovení dioxinů a PCB

16.7.2020
Pojmem dioxiny se často zkráceně nazývají polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF). Jedná se celkem o 210 chemických látek, „kongenerů“, z toho je 17 vysoce toxických. Jsou součástí skupiny perzistentních organických polutantů (POPs), kam dále patří např. chemicky příbuzné... Přečíst více »

Stanovení vitamínů

8.6.2020
Vitamíny jsou látky, které patří k základním složkám lidské potravy. V lidském organismu mají vitamíny funkci katalyzátorů biochemických reakcí, podílí se na metabolismu bílkovin, tuků a cukrů. Existuje 13 základních typů vitamínů. Lidský organismus si, až na některé výjimky, nedokáže vitamíny sám vyrobit,... Přečíst více »

Stanovení pesticidů a jejich metabolitů v zeminách

1.6.2020
Stanovení pesticidů a jejich metabolitů v zeminách Pesticidy v půdě Aplikace pesticidních látek je v dnešní době prakticky nevyhnutelná. Používají se přitom nejen k ochraně a zvýšení výnosů zemědělských plodin, ale ve velké míře i k nezemědělským účelům např. při údržbě městských či... Přečíst více »

Partner projektu

 

 

 

Partner studijního oboru vŠCHT

Přidejte si nás

ALS Informativní Zpravodaj