Aktuálně - Tribologie

ALS Solutions: Vaše data neustále online

29.1.2024

Portál ALS Solutions poskytujeme zdarma všem našim zákazníkům

Díky webovému portálu ALS Solutions mají naši zákazníci a partneři zabezpečený přístup k datům po celém světě. Společnost ALS vyvinula tento systém, aby svým zákazníkům usnadnila řízení zakázek a projektů a také zpracování analytických dat poskytovaných laboratořemi ALS. Systém umožňuje přímé spojení s databází laboratorního informačního systému a obsahuje veškerá namě­řená data a informace o zakázkách v reálném čase. V systému není možné jakákoliv data měnit, ta jsou zajištěna proti úpravám a veškerý přístup je výhradně pro čtení.

Navržené a vybudované systémy poskytují zákazníkům přístup ke každé fázi procesu: od plánování a registrace vzorků až po analýzu výsledků, trendy a přizpůsobené výkazy v zabezpečeném prostředí.

Webový portál obsahuje několik modulů:

 • WebTrieve
 • Centrum informací
 • Školení

WebTrieve je modul pro online nahlížení do průběhu zakázky, který má mnoho klíčových funkcí:

 • registrace (logování) vzorků včetně požadovaných analýz,
 • online žádosti o služby (svozy vzorků, stanovení ceny, poptávka analýz),
 • možnost náhledu do minulé i současné zakázky (v reálném čase),
 • on-line porovnání výsledků s interními či legislativními limity, monitoring OOS výsledků a analýza trendů,
 • přehledné vyhodnocení testů trvanlivosti potravin,
 • nutriční značení dle klientem definovaných šablon,
 • export výsledků pro zpracování dat v programu Excel,
 • stahování dokumentů (předávací protokol, protokol s výsledky, faktura), výsledné protokoly je možné vystavit i v cizím jazyce,
 • elektronické výstupy jsou k dispozici i pro odeslání většímu počtu adresátů.

Modul Centrum informací a Školení jsou moduly zaměřené na zvýšení informovanosti našich zákazníků v oblasti novinek v legislativě a odborných laboratorních příspěvků:

 • informace k jednotlivým analýzám a novinky z našich laboratoří,
 • návody na odběr stěrů, spadů,
 • odborné příspěvky týkající se dopadů na výrobce při změně legislativy,
 • měsíční legislativní přehled,
 • postup při zasílání vzorků do laboratoří ALS,
 • nejčastější dotazy,
 • záznamy webinářů, které řeší oblasti analýz z našich laboratoří ve vztahu k legislativě s praktických dopadem, videa z našich laboratoří, videomanuály a další.

Jestliže Vám byl přístup do ALS Solutions již zřízen - WebTrieve, máte zároveň přístup i do ostatních modulů.

Chcete zjistit o našem online systému více nebo zajistit přístup na ALS Solutions portál?
Prosím kontaktujte pracovnice zákaznického servisu:
POTRAVINY+420 226 226 998, czsupport.food@alsglobal.com
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: +420 226 226 228, info.cz@alsglobal.com