Naše laboratoře

Přístroj pro analýzu olejů

Naši zaměstnanci vytvářejí společně se zákazníky cenově výhodné balíčky zkoušek maziv šitých na míru konstrukčnímu řešení strojů zákazníků, které mají být sledovány. Analýzy provozovaných maziv běžně umožňují sledování opotřebení stroje, znečištění maziva a stanovení jeho fyzikálních vlastností a míry degradace. Typický program sledování strojů pro zajištění bezporuchového provozu zahrnuje standardní zkoušky, které postihují většinu provozních požadavků. 

PROČ NECHAT TESTOVAT MAZIVA SVÝCH STROJŮ?

Analýzy maziv a hodnocení jejich výsledků slouží k monitorování stavu strojů i maziv. Vyhodnocení trendů jednotlivých parametrů je významný nástroj k vyhodnocení stavu stroje/zařízení, který umožní včas předvídat vznikající poruchu a provést vhodné opatření předtím, než je nutné stroj odstavit a nákladně opravovat. Pravidelné trendování parametrů analýzy maziv minimalizuje prostoje, umožňuje efektivní a méně nákladnou údržbu strojů a zvyšuje jejich zůstatkovou cenu.