Reportování výsledků

Protokoly mohou být dodány v různých formátech, ale elektronická forma s webovou aplikací poskytuje velkou výhodu při ukládání a zpracování dat a jejich začlenění do systémů údržby. Společnosti se závody na více místech, s velkým množstvím stabilních nebo mobilních strojů mohou elektronické informace zpracovávat mnohem efektivněji než papírové protokoly.

webtrieve

Webová aplikace pro ukládání a zpracování výsledků analýz umožní efektivní spojení analýz olejů s dalšími systémy údržby. To přispívá k maximalizaci návratnosti investic. Diagnostické závěry z protokolu o analýze mohou být několikanásobně rozšířeny komunikací se zkušební laboratoří. Abnormální výsledky analýzy totiž vyžadují sledování nežádoucích trendů před oznámením problémů. Očekává se totiž, že dobře nastavený program analýz maziv doplňuje další údržbářské postupy. Osvědčená metoda je dokládat úspěchy a stavět na nich, aby bylo dosaženo zlepšení údržby, efektivity provozu a úspory nákladů.